Print this page

جهان اسلام، تهديدات و راه‌هاي برون‌رفت

امتیاز بدهید
(2 امتیاز)
جهان اسلام، تهديدات و راه‌هاي برون‌رفت

جهان اسلام بهترين فرصت‌هاي اقتصادي، سياسي ، ژئوپلتيك ، فرهنگي و معنوي را در اختيار دارد آنهم در مقطعي كه ديگر مكاتب شكست خورده اند و جهان کنونی تشنه يك مكتب معنوي منطقي و عقلاني است. اينها  همگی فرصت‌هاي جهان اسلام است.

فرصت‌هايي كه ما در حال حاضر در جهان اسلام داريم بسيار فراوان است كه بايد از آنها به صورت صحيح استفاده كرد:

1- غني بودن فرهنگ و معارف اسلام و جوابگويي اين دين به نيازمندي‌ها و احتياجات مادي و معنوي بشري.

2- غناي فرهنگ اسلام.

3- موقعيت مهم، حساس، ژئوپلتيك جغرافيايي و جمعيتي جهان اسلام؛ جمعيت بيش از يك ميليارد مسلمان،  فرصت است.

4- توانمندي‌ها و امكانات گسترده اقتصادي جهان اسلام.

5- عقلانيت، منطق، حكمت وجدال احسن بعنوان سرفصل‌هاي فرهنگ اسلامي. "ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن."

6- شكست ساير مكتب‌هاي فكري الحادي در عرصه هدايت بشري.

7-روي آوري جوامع بشري به معنويات.

8-گسترش امكانات رسانه‌اي و سايبري و فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي.

 

و اما تهديدات و خطراتي كه جهان اسلام با آن مواجه است:

1- تفرقه و اختلافاتي كه متأسفانه بين مسلمانان وجود دارد، پاره‌پاره شدن امت اسلامي از نظر جغرافيا، موقعيت، زبان و گرايش‌هاي سياسي .

2- خطر استكبار جهاني و قدرت‌هاي بزرگ جهاني به ويژه آمريكا و صهيونيسم.

3- خودباختگي و وابستگي دولتمردان به قدرت‌هاي بزرگ و ترس از تهديدهاي آنها.

4- خطر جريان‌هاي تكفيري، افراطي‌گري نظير داعش، بوكوحرام و جريان‌هاي ديگر.

5- تندروي‌هاي برخي از گروه‌هاي شيعه و سني.

6- وجود خرافات، بدعت‌ها و برخي از اموري كه خلاف شرع و منطق است.

7- فريب دادن افكار عمومي، با شعارهاي حقوق بشر، صلح و دوستي، دموكراسي خواهي، مبارزه با تروريسم.

8- فقر فرهنگي، جهل، بي سوادي و فقر اقتصادي عامه مسلمانان.

9- عقب ‌ماندگي امت اسلامي در زمينه‌هاي علمي، سياسي و اقتصادي.

10-تهديد مهم ديگر،  نبود رهبري واحد بين كشورهاي اسلامي.

 

راهکارهاي پيشنهادي براي برون‌رفت از اين تهديدات با توجه به فرصت‌هايي كه مسلمين در اختيار دارند با توجه به اهميت اولویت، بشرح زیر می باشد:

·  اولين نكته‌اي كه همه بايد به آن توجه داشته باشند ، ايجاد وحدت امت اسلامي و حفظ اقتدار و عزت و همبستگي اسلامي است كه در سايه آن بتوانيم مشكلات جهان اسلام را برطرف كنيم.

·  بصيرت، آگاهي خصوصاً‌‌ علما و نخبگان جهان اسلام نسبت به توطئه‌هاي دشمن.(دشمن‌شناسي)

·  مسأله دعوت به صلح، دوستي، اخوت اسلامي و تعامل بين مذاهب با تمسك به حَبل‌الله المتين با ملاك عقل و جدال احسن و منطق .

·  بازگشتبههويتاسلاميومجدوعظمتمسلمانانبهتبعيتازقرآنوآموزه‌هاياصيلاسلامي،سيرهپيامبرگرامیاسلام(ص)  وائمهمعصومين (ع).

·  ارتقاء تعلیم وتربیت و آموزش مسلمانان در همه کشورهای جهان.

·  ارتقاء توان اقتصادي و فرهنگي جامعه اسلامي.

·  استفاده از امكانات اقتصادي جهان اسلام براي ايجاد تجارت و بازار مشترك و بانك اسلامي در بين مسلمانان.

·  استفاده از تجربه و الگوي ايران اسلامي براي ايجاد حدت و اقتدار اسلامي.

·  ضرورت عملي شدن دستورات اسلامي كه قرن‌هاست در قالب حرف باقي مانده‌اند.

·  برگزاري كنفرانس‌هاي مشترك اسلامي از جمله كنفرانس حج ، در بازه زمانی پيش از موسم بین كشورهاي اسلامي براي استفاده بيشتر از كنگره عظيم حج.

·  حل مشكل مسلمانان توسط خود مسلمانان و اينكه اجازه ندهند سازمان ملل و يا قدرت‌هاي بزرگ كه دشمن مسلمانان هستند مشكل ما را حل كنند.

·  تبادل اطلاعات و اخبار بين مسلمانان و داشتن حداقل يك شبكه مستقل اسلامي براي مسلمانان تا اخبار موثق از طريق آن به جهان اسلام برسد.

·  در هيچ فعاليت جهان اسلام نبايد دشمن آمريكا و اسرائيل فراموش شوند كه اگر فراموش شوند بايد منتظر ذلت بيشتر مسلمانان باشيم.

 

خوانده شده 1467 مرتبه