Print this page

اثر حق الناس در عدم پیشرفت معنوی

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
اثر حق الناس در عدم پیشرفت معنوی

- اثر حق الناس در عدم پیشرفت معنوی

   

آیت الله نجابت نقل می کند:

وقتی که بنده مشرف شدم خدمت آسید علی آقای قاضی، فرمودند :

هر حقی که هر کس بر گردن تو دارد باید ادا کنی.

خدمت ایشان عرض کردم: «مدتی قبل در بین شاگردهایم که نزد بنده درس طلبگی می خواندند، یکی خوب درس نمی خواند. بنده ایشان را تنبیه کردم. اذن از ولیّ او هم داشتم در تربیت. در ضمن این جا هم نیست که از او طلب رضایت کنم. » می فرمودند : «هیچ راهی نداری، باید پیدایش کنی» گفتم: «آدرس ندارم» گفتند : «باید پیدا کنی»

   

آقای قاضی فرمودند :

«هر حقی که برگردنت باشد تا أدا نکنی باب روحانیت، باب قرب، باب معرفت باز شدنی نیست. یعنی این ها همه مال حضرت احدیت است و حضرت احدیت رضایت خود را در راضی شدن مردم قرار داده است».

خوانده شده 151 مرتبه