┘è┘ÄϺ Ïú┘Ä┘è┘æ┘Å┘ç┘ÄϺ Ϻ┘ä┘æ┘ÄÏ░┘É┘è┘å┘Ä Ïó┘à┘Ä┘å┘Å┘êϺ ϺÏ░┘Æ┘â┘ÅÏ▒┘Å┘êϺ Ϻ┘ä┘ä┘æ┘Ä┘Ç┘ç┘Ä Ï░┘É┘â┘ÆÏ▒┘ïϺ ┘â┘ÄϽ┘É┘èÏ▒┘ïϺ

Rate this item
(0 votes)

┘è┘ÄϺ Ïú┘Ä┘è┘æ┘Å┘ç┘ÄϺ Ϻ┘ä┘æ┘ÄÏ░┘É┘è┘å┘Ä Ïó┘à┘Ä┘å┘Å┘êϺ ϺÏ░┘Æ┘â┘ÅÏ▒┘Å┘êϺ Ϻ┘ä┘ä┘æ┘Ä┘Ç┘ç┘Ä Ï░┘É┘â┘ÆÏ▒┘ïϺ ┘â┘ÄϽ┘É┘èÏ▒┘ïϺ

Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (16: 70)

 

 

Read 2274 times