Hakikat-i Takva

Rate this item
(0 votes)
Hakikat-i Takva

   Hakikat-i Takva: 

1- “Hakikat-i takva, sizin için en hayırlı azıktır. Allah hayırlarınızı iyi bilir.”1

 

2- “Hakikat-i takva, sizin ayıplarınızı örtecek elbise ve sizi süsleyecek bir giysidir.”2

 

3- “Siz muamelelerde adaletten yüz çevirip şaşarsınız. Allah’tan sakının, (sakındığınız takdirde) Allah size öğretir.”3

 

4- “Hakikat-i takva, sizi yaratan Allah’ın size kötülükleri ve takvayı öğretmesine sebep olur.”4

 

5- “Hakikat-i takva, sizin mescitlerde bulunmanıza ve orada ıslah olmanıza sebep olur.”5

 

6- “Hakikat-i takva, kalplerinizin imtihan vesilesidir.”6

 

“Allah’a takva ile sarılın (sığının) ki, takvanın sağlam kökleri vardır ve güvenilir bir sığınaktır.”7

 

Takva, imana göre yüce bir derecedir

 

Takva, imandan daha yüce bir derecedir. Yakin ise imandan daha yüce bir derecedir ve halk arasında en az yakin taksim edilmiştir. (Yani halk arasında yakin ehli olan çok az bulunur.)8

 

“Ey Allah’ın kulları! Biliniz ki takva, sağlam ve yenilgi kabul etmeyen bir kaledir. Günah ise çürük bir kaledir, sizi hiçbir afet ve beladan koruyamaz. Ona sığınanlar emanda olmazlar. Biliniz ki insanlar, sadece takva vesilesi ile haricî belalardan korunup emanda olurlar.”9

 

“Takva, hidayet ve istikametin kilidi ve ahiretin azığıdır. Takva bütün tutsaklıklardan kurtulup, özgürlüğü bulmak ve helâk olmaktan (maddî-manevî yıkımlardan, fikrî ahlâksızlıklardan, ruhsal bunalımlardan) kurtuluştur.”10

--------------------------------------------

1- Bakara, 179.

2- Araf, 26.

3- Bakara, 282.

4- Şems, 8.

5- Tevbe, 108.

6- Hucurât, 3.

7- Nehcu’l-Belaga, 190. Hutbe, Hz. Ali (a.s).

8- Biharu’l-Envar, c. 70, s. 163.

9- Nehcu’l-Belaga, 157. Hutbe, Hz. Ali (a.s).

10- age, 230. Hutbe, Hz. Ali (a.s).

Read 141 times