Religious articles & viewpoints

Allah'a Karşı Suizan
Allah'a Karşı Suizan
İlk suizanda bulunan varlık Şeytandır. O, Allah'ın fiilini kötü ve yanlış bildi... Rivayette şöyle geçer; "Şeytan 6 bin yıl her gökyüzü tabakasında bir yıl Allah'a…