Huzur ve Zuhur Farkı

Rate this item
(0 votes)
Huzur ve Zuhur Farkı

 Keyhan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Şeriatmedari "O bizim dönmemizi bekliyor" başlıklı makalesinde şunları yazdı:


1- İmam Humeyni'nin (r.a) şu sözüne dikkat edin!

"Şu an çok hassas bir durumdayız. Bu, tarihin en hassas noktasıdır. Sanki dünya, Mekke ve Kabe ufkundan, mazlumların arzularını ve mazlumların egemenliğini gerçekleştirecek olan velayetin doğuşuna hazırlanıyor.

2- Şimdi, Devrimin Yüce Lideri'nin şu sözünü okuyun!

"Bugün dünya tarihi, insanlık tarihi büyük bir tarihsel dönemeçtedir. Tüm dünyada yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin en büyük ve en açık alameti, Yüce Allah'a teveccüh etmek ve sonsuz ilahi güçten yardım istemek ve vahye dayanmaktır. İnsanlık materyalist mektepleri ve ideolojileri aşmıştır. 

3- Çağdaş dönemin önemli ve tanınmış gazetecilerinden, Mısır'ın el-Ahram Gazetesinin Başeditörü Muhammed Hasaneyn Heykel, İmam Huneyni (r.a) hakkında şunları söylüyor: "Humeyni'yi, Resulullah'ın (s.a.a) vizyonunu ve karakterini bu yüzyıla getiren özel sahabelerinden biri olarak görüyorum. O sanki, Ali'nin (a.s) şehadetinden sonra şaşkın ve komutansız kalan Ali'nin (a.s) birliklerini komuta etmek için gelmiş gibi." 

4- 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın danışmanı olan Henry Kissinger şöyle diyor: "Ayetullah Humeyni, Batı'yı ciddi bir planlama kriziyle karşı karşıya bıraktı. Onun kararları o kadar şiddetliydi ki, politikacılardan ve teorisyenlerden her türlü düşünme ve planlama fırsatını alıyordu. Onun kararlarını kimse tahmin edemezdi. O, günümüz dünyasında bilinenlerin dışında kriterlere göre konuşur ve hareket ederdi. Sanki başka bir yerden ilham alıyor gibiydi. Ayetullah Humeyni'nin Batı düşmanlığı,  onun ilahi öğretilerinden kaynaklanıyordu. O, düşmanlığında da ihlaslıydı." 

5- BBC WORLD Tv Kanalı, 21. yüzyılda yaşanabilecek olayları inceleyen "İkinci Yüzyıl" adlı belgesel dizisinde Batılı siyasi liderlerlere şu uyarılarda bulunuluyor: 

"İran'da 1979 yılında yaşananlar sadece İranlılar için değil, tüm dünya dinleri için bir dönüm noktasıdır. Dünya çapında milyonlarca insanın kökten dinciliğe dönüşünde bir dönüm noktasıdır. Dünyanın her yerinde Hristiyanlık, Musevilik, Budizm, Hinduizm gibi farklı dinlere mensup kişiler  kökten dinciliğe yöneldiler. Yetmiş yıl önce dine karşı savaşan Türkiye'de bile bugün İslami ilkelere dönüş süreci hızlanıyor." 

6- Binyamin Netanyahu, 26 Mayıs 2011'de ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasının bir bölümünde şöyle diyor: "Şimdi zaman geçti ve tarihin menteşeleri yakında dönebilir. Suudi Arabistan'daki Hayber Geçidi'nden Fas'taki Cebelitarık Boğazı'na kadar Ortadoğu'da büyük bir dönüşüm yaşanıyor. İran'da 1979'da yaşananlar gibi, arzularımızın alevlerinin söndürülebileceğini unutmamalıyız." 

7- Ünlü bir Amerikalı stratejist ve Beyaz Saray'a yakın siyasi şahsiyetlerden olan Alvin Toffler şu itirafta bulunuyor: "İslam'ın artan gücünü hesaba katmadan önümüzdeki yıllardaki dünya gücü oyunu anlaşılmaz." 

 8- Tanınmış bir Amerikalı sosyolog olan Immanuel Wallerstein endişeyle şunları söylüyor: "Bizim bir dünya düzeni kurmamızın önündeki en büyük engel, İmam Humeyni'nin Velayet-i Fakih doktrinidir. Tüm teoriler zamanla rengini kaybeder, eskir ve tarihe karışır. Ama İmam Humeyni'nin Velayet-i Fakih teorisi giderek daha canlı hale geliyor ve birçok Müslümanı kendine çekiyor." 

9- Ünlü İngiliz sosyolog Anthony Giddens, içinde bulunduğumuz yüzyılın temel değişiklikleri hakkında şunları yazıyor: "Geçmişte, üç sosyoloji devi, Marx, Durkheim ve Max Huber, küçük iktilaflarla, dünyanın genel sürecini laikliğe ve dinin marjinalleşmesine doğru ilerlediği yönünde değerlendirdiler. Ancak 1979'dan bu yana ve İran'da İslam İnkılabının ortaya çıkmasıyla birlikte, bu hipotezin tersine doğru ve farklı bir eğilime şahit olduk. Yani dünyanın genel süreci dindarlığa doğru hızlanıyor." 

10- İmam'ım! Sana gaybettesin diyorlar. Çünkü zahirde yoksun ama bu hazır bulunmadığın anlamına gelmiyor! Gaybeti hazır bulunmamak olarak tabir etmek, Sana atılan çirkin bir iftiradır ve bu kişiler "Zuhur" ve "Huzur" arasındaki farkı bilmiyorlar. Bekleyişi içerisinde olduğumuz Senin gelişin "Huzur" değil "Zuhurdur". Gece gündüz Seni anan Sana gönül bağlayanlar, Allah'tan Senin hazır bulunmanı değil, zuhur etmeni istemektedir. Sen zuhur ettiğin zaman herkesin şaşkınlıktan ağzı açık kalacak ve "Seni daha önce de görmüştük" diyecekler. Doğru söylüyorlar, çünkü Sen bizim aramızdasın. Çünkü Sen bizim İmamımızsın. Ümmeti arasında bulunmayan ve onların işleriyle ilgilenmeyen hiçbir İmam yoktur.

İmamımız! Ey her kervanın kıblesi, Ey gece yolcularının meşalesi. Hala dünyayı intizarında mı bırakacaksın? Biliyoruz ki Sen de bize döneceğin günü bekliyorsun. Hasretle çırpınıyor, pişmanlıkla haykırıyoruz: 

 


Bir ömür onun huzurundan geride kaldık

Bu soğuk gurbette yalnız kaldık

O, bizim dönmemizi bekliyor

Gaybet-i Kübra'da kalan bizlerdik.

Read 804 times