Hz. Mehdi’nın (af) Zuhuru ve Yemani’nin Kıyamı

Rate this item
(4 votes)
Hz. Mehdi’nın (af) Zuhuru ve Yemani’nin Kıyamı

Bismillahirrahmanirrahim

İnsanlık tarihi sona doğru ilerledikçe, yaratılışın hedefi olan Rububiyeti tamamen yeryüzüne hakim kılacak Mehdeviyet daha bir mana kazanmaktadır. Tarihin felsefesi ve insanların varacağı son nokta Mehdilik ile hayata geçmiş olacakatır.

Hz. Mehdi’nin (af) gaybet aleminden zuhur etmesi insanlık tarihinin son dönüm noktası olacak ve insanlık kemale ulaşacaktır. Hz. Ali (a.s), O hazretin zuhuru hakkında şöyle buyuruyor: “İnsanlar, hidayeti bırakıp heva ve heveslerine uyunca, Kur’an’ı kendi reylerine uydurunca İmam, heva ve hevesi giderir; yerine hidayeti getirir; halkın reylerini boşlar, Kur’an hükmünü icraya başlar.” Nehc-ul Belağa, Hutbe /138

İnsanlık tarihinde birçok dönüm noktası olmuş toplumların hareket seyri değişmiştir. Peygamberler insanları hidayete doğru yönlendirerek toplumun hareketini tekamüle doğru değiştirirken, şeytani güçler toplumların hareket yönünü heva ve hevese çevirerek şirk, zülüm ve cehalete doğru sürüklemişlerdir.

Hz. Mehdi’nin (af) zuhuru insanlık tarihinin yönünü değiştirecek son dönüm noktası ve aşaması olacaktır. Yerüzünü, zülüm ve fesad ile dolduktan sonra adalet ile dolduracaktır. Yani ilahi adalet tamamen yeryüzüne hakim olacaktır.

İlahi evrensel adalet projesi, dinin hakim kılınmasıyla yeryüzüne tamamen hakim kılınacaktır.

Ayetullah C.Amuli tarihin seyrini olumlu ve olumsuz yönde değiştiren düşünce akımını beyan ettikten sonra şöyle diyor: “ Hz. Mehdi’nin (af) zuhuru, beşer toplumunun seyrini dünyanın tamamında Allah’a ( hidayet edecek) yönlendirecek evrensel dönüm noktasıdır.” Ayetullah C.Amuli/ İmam Mehdiyi Mevcudu Mevud S.230

Hz. Mehdi’nin (af) Zuhur alametleri

Allah’ın, “Adalet devletinin bütün dünyaya hakim kılma projesinin” gerçekleşme alametleri Mehdilik inancında önemli bir konuma sahiptir. Bu alametler zuhurun yakınlaşması ve zuhur dönemindeki şahsiyetleri tanımasına ışık tutmaktadır. Bu alametlerin beyan edilmesi insanlar için ilahi bir lütuftur; çünkü bu alemetleri bilmek insanların, kaderlerini tayin edecek zuhura kendilerini hazırlamalarında yardımcı olacaktır.

Bu alametlerden biri de Yemani’nın kıyamıdır.

Yemani hakkında detaylı ve doyurucu bilgi sunmak malesef mümkün değildir. Bir taraftan Yemani hakkında yeterli rivayet olmaması ve diğer taraftan rivayetlerin konuyu üstü kapalı ve rumuzlu beyan etmesi Yemani hakkında net bilgi vermeyi zorlaştırıyor.

Rivayetlerde onun hakkında şifreli/üstükapalı bilgi verilmesinin sebeplerinden biri, onun canını korumak ve düşmanların onu tanımasını engellemektir. Bundan dolayı onun ismi, sıfatları ve özellikler açıkca beyan edilmemiştir.

Kesin zuhur alametlerinden birisi Yemani’nin çıkışı/kıyamıdır. Yemani diye bir şahsın ortaya çıkacağı ve zuhurda önemli bir rol oynayacağı belirtilmektedir. Yemani’nin varlığı ve Hz. Mehdi’nın zuhur alametlerinden olduğunda şüphe yoktur ve rivayetlerle sabittir.

İmam Sadık (a.s) buyuruyor: “Kaim’in kıyamından önce 5 alamet zuhur öncesi alametlerindendir; Yemani’nin çıkışı, Sufyani’nin çıkışı, gökyüzünden yükselecek ses, Nefs-i Zekiyyenin şehid edilmesi, yerin Sufyaninin ordusunu  yutması.” Kemal-ud Din İtmamun Nimet. C.2, S.649

İmam Sadık (as) buyuruyor: “Sufyani’nin çıkışı, Yemani’nin kıyamı, Seyyid Horasani üçü de bir yılda bir ayda ve bir günde ortaya çıkacaklardır; tesbih taneleri gibi bir biri ardına geleceklerdir. Hz. Mehdi’nın zuhurunun eşiğinde hiç bir bayrak, Yemani’nin bayrağından daha çok hidayete götüren değildir, çünkü o hakka davet edecektir.”

Yemani’nin açacağı bayrak, hidayet bayrağı ve sağlam olacaktır. Bütün insanları hz. Mehdi’ye (af) davet edecektir.  “…..Yemani kıyam ettigi zaman insanlara ve her bir müslümana silah satışı yasaklanacak haram edilecek (tahrim edilecek).”

İmam Bakır (a.s) :“O kıyam edince siz de onunla birlikte kıyam edin, çünkü hidayet bayrağını gördükten sonra ondan yüz çevirmek müslüman için caiz değildir. Kim Yemani’nın kıyamına katılmaktan kaçınırsa (ondan yüz çevirirse) ateş ehlinden olacaktır, çünkü o hakka davet edecektir.” (Gaybet-i Numani S.255, Bab 14, H.6-13 / Doğumundan Zuhuruna İmam Mehdi- S.557/ Allame Kazvini)

Yemani kimdir?

Yemani, hz. Ali (as) dostlarından ve şialarından insanları hakka ve adalete davet edecek bir şahıstır. Yemani, İmam Zeynelabidin’in (a.s) oğlu Zeyd’in soyundandır. İmam Sadık (as), bir rivayette amcası Zeyd’in torunlarından birinin kıyamının, hz. Mehdi’nin (af) zuhurunun almetlerinden olduğunu beyan etmiştir.

Zurare’t ibn-i A’yan’ın İmam Sadık’tan (a.s) naklettiği bir rivayette Yemani’nin Sufyani ile aynı zamanda ortaya çıkacaklarını ve Yemani’nin beyaz bayrak ile kıyam edeceğini beyan etmektedir. “Sufyani’nı ortaya çıkışı ile Yemen’den, Yemani’nin beyaz bayrak ile kıyamı aynı günde, aynı ayda ve aynı yılda gerçekleşecektir”. ( Kifayet ul Muhtedi, Mir Levhi Musevi Sebzivari S.644-7, Hadis.39)

Rivayetlerde Yemani’den övgü ile söz ediliyor ve hak üzere olduğu için yanında yer alınmasının gerekliliği vurgulanıyor.

Yemani, Yemen’de ortaya çıkacaktır. Yemani’nın asıl düşmanı, bütün himmet ve mücadelesi Ali şialarını katletmek olan ve bundan dolayı Irak ve Suriye’yi kana bulayacak olan Sufyani olacaktır ve Sufyani ile savaşmak için Irak’a doğru hareket edecektir.

Nakledilen rivayetlerin manasında bir gizlilik bulunmuyor sadece bu rivayetlere konu olayların vuku bulacak zamanını tesbit edip tatbik etme konusunda sorun vardır.

Günümüzde Yemen’de meydana gelen olaylar, bu ilahi müjdenin gerçekleşmesi için bir ön hazırlık olarak değerlendirilebilir mi acaba?

Yemen’deki beyaz bayraklı inkılabçıların saf ve temiz hareketleri ilahi pojenin gerçekleşme zamanının yaklaştığının habercisi olabilir mi? Kesin bir söz söylenemez, ama düşünmeye değer doğrusu.

Allah bizlere hidayet bayrağının altında bulunmayı nasip etsin.

Sabahattin Türkyılmaz

Read 11606 times

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile