Müminlerin Annesi Hz. Hatice'nin Vefat Günü Anısına

Rate this item
(2 votes)
Müminlerin Annesi Hz. Hatice'nin Vefat Günü Anısına

Hüccetül İslam Seyyid Mahmut Sadıki, Hz. Hatice’nin vefat günü münasebetiyle “Seçkin Kadının Hariminde” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

 O yazının bir bölümünden öne çıkanlar…

1- Tarihin hafızasında özel yeteneğe sahip olan birçok hanım yer almıştır. Bunlar amaçları yolunda gösterdikleri ciddiyet ve çabalarıyla kendilerinden sonrakiler için birer model olmuşlardır. Maksadına ulaşma yolunda Allah’tan başka dayanak görmeyen Hz. Hatice’yi, bu özelliği Resulullah (s.a.a) gibi bir şahsiyetin dayanağına dönüşmüştür. O bu üstün özelliği ile “müminlerin annesi” ünvanını herkesten çok o hak etmektedir. Zira onun canı ve malı ile sergilediği fedakârlık dünyada büyük bir devrim meydana getirmiştir.

2- Hz. Hatice öyle bir makama ulaşmıştır ki Yüce Allah onun vasıtasıyla meleklere iftihar etmiştir. Rivayette şöyle geçmiştir: “Allah senin vesilenle yüce meleklerine her gün defalarca iftihar eder.” (Bihar, 16/78). O, Allah’ın ve vahiy meleğinin özel selamına muhatap olmuştur. Rivayette şöyle gelmiştir: Cebrail, Peygambere geldi ve ondan Hatice’yi sordu. Onu bulamayınca şöyle dedi: Geldiğinde  ona de ki: Rabbin sana selam gönderiyor.” (Aynı kaynak). Peygamberin tertemiz nesli Hz. Hatice’den devam etmiştir. O, Fatıma’nın (s.a) annesi ve Ehlibeyt imamlarının ninesidir.

Cebrail Peygambere gelerek onu cennette kamıştan yapılmış, hiçbir gürültü ve rahatsız edici şeyin olmadığı bir evle müjdele diye buyurmuştur. (aynı kaynak).

3- Melekler “Ey Meryem, Allah seni seçti, arındırdı ve seni âlemlerin kadınlarından üstün kıldı” dediler (Ali İmran 42) ayetinin tefsirinde Peygamberimizin (s.a.a) Hz. Hatice’yi bu ayetin mısdaklarından biri olarak açıklaması da onun makamının ne kadar üstün olduğunu göstermektedir. Resulullah bu ayeti okuduktan sonra şöyle buyurdu: Ya Ali! Âlem kadınlarının en üstünü dört hanımdır; İmran kızı Meryem, Huveyled kızı Hatice, Muhammed kızı Fatıma ve Müzahim kızı Asiye. (Menakib-i Ali Ebi Talib, 3/322).

Peygamber (s.a.a) bir başka beyanında da şöyle buyurmuştur: Âlemlerin hanımlarının hanımefendileri dört kişidir; Huveyled kızı Hatice, Muhammed kızı Fatıma, Müzahim kızı Asiye ve İmran kızı Meryem. (Şerh-i Nehcül Belaga ibn-i Ebi’l-Hadid, 10/266).

4- O, Peygamberin (s.a.a) risaletine en ufak bir tereddütte bulunmaksızın iman eden ilk kişidir. Nitekim bun hususta gelen rivayette şöyle geçmiştir. Resulullah’a erkeklerden ilk iman eden kişi Ali, kadınlardan ilk iman edense Hatice olmuştur. O, Peygamberle namaz kılan ilk kişidir. Peygamber (s.a.a) Hatice’yi o kadar çok seviyordu ki hatta vefatının ardından onu hep hayırla anmıştır. Ne zaman ondan söz edilse duygulanır ve ağlardı. Rivayette şöyle geçer: Bir gün Peygamber (s.a.a) diğer hanımlarının yanında Hatice’den söz etti ve ağladı. Bunun üzerine Ayşe şöyle çıkıştı: Neden Beni Esed kabilesinin yaşlı kadınlarından biri için ağlıyorsun?! Bunun üzerine Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: Sizler beni yalanladığınızda o beni tasdik etti, siz beni inkâr ettiğinizde o bana iman etti, sizler kısır olduğunuz halde o bana evlat verdi. (Bihar, c.16, s.8).

Read 2820 times

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile