İran Milletinin Azminin Parlayışı; 9 Dey Destanı

Rate this item
(0 votes)
İran Milletinin Azminin Parlayışı; 9 Dey Destanı

Hicri Şemsi 9 Dey gününde İran milleti tarafından düzenlenen destek gösterisi İslam İnkılabı tarihinin önemli gelişmelerinden biri haline geldi. İslam İnkılabı tarihinin en unutulmaz destanlarından biri bu günde yaşandı.


 İran halkının bilinçli ve güçlü bir varlıkla İmam ve liderliğin ideallerine biat ettiği gün olarak bilinen bu günde yaratılan destan sonucu , düşmanların sisteme ve devrime yönelik tüm çabaları boşa çıktı. İslam İnkılabı Lideri'ne göre İran'ın sadık ve gayretli halkının öngörü ve uyanıklığının bir göstergesi olan ve düşmanın hesaplarını alt üst eden bir destan yaratıldı.

Hicri Şemsi 1388, İran İslam Devrimi tarihinin en zorlu anlarından biri olarak kabul edilir; Onuncu cumhurbaşkanlığı dönemi seçimlerinde adayların ciddi ve şeffaf rekabeti ve halkın geniş katılımı, halkın siyasi sisteme olan güveninin arttığını ve bunun sonucunda İslam Cumhuriyeti'nin meşruiyet düzeyinin yüksek olduğunu gösterdi. Ancak, bazı adaylar tarafından geniş çaplı bir dolandırıcılık iddiası ve bazı destekçileri tarafından bu sahtecilik iddiasının başlangıçta kabul edilmesi, halkın katılımı gibi dikkate değer olguyu bir kenara itti; Özellikle olası ihlallerin takibi için öngörülen yasal mekanizmalar terk edilerek Tahran sokaklarına taşınan protestolar yabancı medyanın propaganda manevrasına uygun zemin hazırladı.

İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve sokak protestolarının üzerinden aylar geçse de, dolandırıcılık ve sahtekarlık davacıları, taraftarların sokaktaki varlığını kendi şahsi ve kişisel ihtiraslı çıkarları için kullanmaya ve hükümet üzerinde baskı kurmaya devam ettiler. Bu nedenle seçim sonuçlarını protesto eden taraflar, İranlıların saygı duyduğu dini ve siyasi değerlere ve sembollere hakaret de dahil olmak üzere bazı destekçilerinin eylemlerine herhangi bir tepki göstermemekle kalmadı; aksine, birçok durumda onları haklı göstermeye ve haklı çıkarmaya çalıştı. Bu hakaretlerin ve saygısızlıkları zirvesi Hicri Şemsi 1388 Aşura gününde yaşandı. Şehitlerin efendisinin yas törenine saygısızlık yapıldığı ve Hüseyni yas tutanların sokak protestocuları tarafından dövüldüğü bir olay yaşandı.

Tabii ki Aşura'yı lekelemek kolay kolay geçiştirilebilecek sıradan bir olay değildi. Aşura gününün kutsallığına uyulmaması, ülkenin dört bir yanındaki müminler ve dindar kesim arasında bir tepkiye neden oldu. Bu kargaşanın sonucu 9 Aralık destanıydı. Aşura ve Ehlibey'in as üçüncü İmamı Hz. İmam Hüseyin'in (a.s.) şehadet yıldönümünün yasının tutulduğu günden sadece 3 gün sonra tüm İran'da sergilenen bir destan ortaya çıktı. Bu günde İran halkı, devrimin ideallerini desteklemek için isyancılara karşı durdu.

İran'ın sağduyulu ve devrimci halkı, kendiliğinden gelişen bir hareketle, Hicri Şemsi 9 Dey gününde fitnecilerden beraat etmelerini duyurmak, devrimin ve İslam'ın önderliğini ve ideallerini desteklemek için düzenlenen yürüyüşe katılıma ilişkin bildiriler dağıtarak muhteşem ve unutulmaz bir gösteri başlattı. Batılı ülkelerin ve fitnecileri destekleyen siyasi analistlerin ve düşmanlık yapanların çoğu bu olaydan şoke oldu. İran halkının ülke çapında Hüseyni Aşura'ya yönelik yapılan saygısızlığı kınamak için yürüyüşü Hicri Şemsi 9 Dey 1388'de yapıldı, ancak bazı illerde insanlar bir gün önce de gösteri düzenledi; Aşuraîlerin büyük nüfusunun bu iki günde 40 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Bu destan dünyada da büyük yankılar uyandırdı. Yabancı medya, her biri kendi siyasetine uygun olarak, yani şüphe uyandırma politikalarına dayalı olarak 9 Dey destanını aktardı ve halkın katılımının önemini ve büyük varlığını küçümsemeye çalıştı. Reuters haber ajansı, 9 Dey destansı yürüyüşüne katılan milyonlarca İranlının varlığından bahsetmese de İslami İran'daki Aşura yürüyüşüne ilişkin haberinde şunları yazdı: "Yürüyüşçüler, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlılık yemini ettiler. Göstericiler muhalefet lideri aleyhine de sloganlar attı."

Seçimden sonraki günlerde en küçük ve ufak toplantıları bile geniş bir şekilde yansıtmaya çalışan ve sık sık İran'ın iç haberlerini yayınlamaya başlayan Al-Arabiya TV kanalı, 9 Dey günü birkaç milyon İranlının varlığını gördükten sonra önce sessiz kaldı. Ancak sonraları, bu yürüyüşteki İran halkının yoğun olduğunu kabul etti ve bu mitingi bir hükümet mitingi olarak değerlendirmeye çalıştı. Değerini temelsiz iddialar ile düşürmeye çalıştı.

Amerikan kanalı "ABS", bu kitlesel halk varlığını hükümet destekçilerinin bir gösterisi olarak adlandırmaya çalıştı ve bu konuda bir raporda şunları duyurdu: "Alınan haberlere göre, bu yürüyüş hükümet tarafından ve ayrıca bazı ofisler ve daireler kapatılarak ve çalışanlarının toplanması suretiyle organize edildi. Tahran'ın banliyölerindeki küçük kasaba ve köylerden hükümet çalışanları ve diğer tabakalar da bu yürüyüşe getirildi."

Amerikan gazetesi "New York Times", 9 Dey destanını analiz ettiği bir yazısında, Batı ve Batı medyasının İran'ın iç gelişmelerini istismar etme çabalarına atıfta bulunarak şöyle yazmıştı:" İslam Cumhuriyeti'nin içeriden dağılacağı fikri yanlış bir fikirdir ve ABD Başkanı Barack Obama, İran'la angajman konusunda verdiği sözleri yerine getiremediğini herhangi bir stratejik ve ciddi teklifle örtbas etmek için bunu kullanmıştır."

Alman haber ajansı da "İran cumhurbaşkanının hayranlarının gösteri yaptığını" bildirdi. Bu ulusal destanı ve İran halkının bu olaylara yönelik nefretini ve tepkisini bir iç siyasi mücadeleye indirgemeye çalıştı.

9 Dey destanındaki halkın geniş katılımı, İslam İnkılâbı tarihinde, özellikle çağdaş dönemde, milletin tüm katmanlarının ve devrimin farklı nesillerinin ve İslam'ı savunan siyasi akımların birleştiğini gösterdi. Her kesimden ve zevkten yönetim destekçileri fitnecilerle savaşmak ve mücadele etmek için sahaya geldi ve fitnecilerin yabancı efendilerini uyardı. Sonuçta kendi dini, devrimci inançları ve dini egemenliği savunmak için birleştiklerini beyan ettiler. Bu günün bir başka sonucu da düşmanların planlarının yine başarısız olmasıydı. Nitekim 9 Dey destanı, emperyalizm sisteminin oyunları ne kadar karmaşık olursa olsun Müslüman İran milletinin iradesini, azmini ve istikrarını hiçbir şekilde sarsamayacağını göstermiştir. İslam İnkılâbı'nın Lideri Ayetullah Hamanei ise bu konuda şunları söyledi: "Kesinlikle söylemeliyim ki düşman bütün planlarına rağmen bizim halkımızı, İran milletini tanımıyordu, planlarında ve evhamlarında yanılıyordu. Fitneyi başlatıp evhamlarında durumu çok hassas ve zor bir koşula getirmeye çalıştılar ancak birden bire 9 Dey kamu hareketi başladı herkesi şaşırttı. Bu hareket, Hicri Şemsi 1356 yılındaki 19 Dey hareketlerindendi. "

İslam Devrimi'nin 44 yıllık tarihi, İslamcı İran ulusunun zihnine damgasını vuran mihenk taşlarıyla doludur. Bu yıllarda, düşmanlar ve fitneciler her zaman devrimin yolunu, İran'ın büyümesini ve refahını engellemeye çalıştılar; 2009 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yaşanan fitne, milletin dirayeti ve liderin önderliğiyle, 9 Dey destanıyla başarısızlığa uğrayan İslami İran'ın muhaliflerinin ve düşman yandaşlarının plan ve oyunlarının suya düştüğü en açık örneklerinden biri olmuştur. 10. cumhurbaşkanlığı seçiminin geçerliliği ve seçmenlerin çoğunluğunun haklarının savunulması, ayrıca halkın ahdinin İslam İnkılabı idealleriyle yenilenmesi 9 Dey destanının çok önemli kazanımlarından ve sonuçlarından biridir. Bu destansı günün diğer önemli kazanımları arasında uluslararası arenada yönetime verilen güçlü ve istikrarlı desteği sayabiliriz. Bu destanın İslam İnkılabı tarihindeki öneminden dolayı her yıl ülke çapında bu günü anlatmak ve onurlandırmak için çeşitli programlar düzenlenmektedir. Bu yıl da 8 ve 9 Dey tarihlerinde İran'ın tüm eyalet ve şehir merkezlerinde bu tören "9 Dey Destanı; Liderle Halkın Ahdi; Düşmanın Hibrit Savaşına Karşı Koymak" başlıklı sloganla yapılacak. parstoday

Read 196 times