İnkılap Rehberi: Amerika’nın tehditlerinin İran milleti üzerinde hiçbir etkisi yoktur/Zafer Filistin ve Yemen halkınındır

Rate this item
(0 votes)
İnkılap Rehberi: Amerika’nın tehditlerinin İran milleti üzerinde hiçbir etkisi yoktur/Zafer Filistin ve Yemen halkınındır

Ayetullah Uzma İmam Hamanei İran milletinin tüm zorluklar ve baskılara rağmen 40 yıllık direnişine işaret ederek şunları söyledi: Amerika ve Siyonist rejim halt etmişler ki İran milletini tehdit ediyorlar.

 Hidayet ve rahmet peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.a) ve İmam Sadık’ın (a.s) mübarek doğum günleri yıldönümünde ülke yetkilileri, 32. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı katılımcıları, İslam ülkelerinin büyükelçileri ve halkın muhtelif kesimleri İslam İnkılabı Rehberi ile görüştüler.

Ayetullah Uzma İmam Hamanei bu görüşmede yaptığı konuşmada beşeriyetin tek saadet ve kurtuluş yolunun İslam dinine Kur’an nuruna uymak olduğunu bildirdiler ve Müslüman milletler arasında İslami uyanışın ve direniş ruhunun giderek arttığına, Amerika ve müttefiklerinin bu mübarek hadise karşısında şaşkınlığa uğradığına işaret ederek şunları söyledi: İslam İnkılabı bir model unvanıyla İran milletinin 40 yıllık direniş ve istikametinin bereketiyle şimdi güçlü ve temiz bir şecereye dönüşmüştür. Amerika ve Siyonist rejimin tehditleri ve çirkin hareketleri geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hiçbir etkisi olmayacaktır ve kesinlikle yenilgiyle karşılaşacaklardır.

İmam Hamanei, konuşmasının başında rahmet peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.a) ve İmam Sadık’ın (a.s) doğum yıldönümlerini tebrik ettiler. İslam Peygamberini (s.a.a) parlak bir güneşe benzeterek Yüce Allah’ın onu cahiliyet ve hile döneminde göndererek insanlığa hediye ettiğini ve o hazretin de semavi İslam dini ve nurlu Kur’an’la insanlığın kurtuluş ve saadetinin altyapısını oluşturduğunu söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi, insanlığın sürekli olarak İslam Peygamberinin (s.a.a) rahmet, hidayet ve nuruna ihtiyaç duyduğuna işaretle şunları söyledi: İnsanlar bugün de kudretlerin huzuru ve onların suçlu davranışlarından doğan zulümden, cehaletten, hile ve adaletsizlikten dolayı birçok sorun ve sıkıntı ile karşı karşıyadırlar. Bu sorun ve sıkıntılardan kurtulmanın tek yolu, İslam Peygamber’inin davetini kabul etmek ve İslam’ın ve Kur’an’ın hidayet yolunda hareket etmektir.

Ayetullah Uzma İmam Hamanei, bölgede direniş hareketinin ve İslami uyanış ruhunun genişlemesini İslam ve Kur’an’ın hidayet yolunda hareketin bir sonucu olduğuna değinerek şunları söylediler: Dünyanın müstekbir güçlerinin ve onların başında cani ve büyük şeytan Amerika’nın Ortadoğu bölgesine karşı bu kadar hassas olmalarının sebebi, bölge halkları arasında İslam’a yöneliş ve İslami uyanış ruhunun artmasıdır.

 İmam Hamanei, müstekbir güçlerin İslam milletlerinin uyanışından korkuya kapıldıklarına değinerek şunları söyledi: Nerede İslam halkların canına ve kalbine musallat olduysa orada istikbar tokat yemiştir ve bizim inancımıza göre istikbar bu bölgede İslami uyanıştan yine tokat yiyecektir.

İmam Hamanei, bazı İslam ülkelerinin hakimlerine hitaben şunları söyledi: Bizim size tavsiyemiz şudur ki tekrar İslam’ın velayetine dönün ve “Allah’ın velayeti” altına girin; çünkü “Amerika ve Tağutun velayeti”nin size hiçbir faydası olmayacaktır.

İmam Hamanei, bazı bölge ülkelerinin İslam’a ve Kur’an’a uymak yerine Amerika’ya uyduklarını hatırlatarak şunları söyledi: Amerika istikbar tabiatına uygun olarak bu ülkeleri aşağılıyor ve herkesin gördüğü gibi Amerika'nın saçmalayan cumhurbaşkanı Suudi hakimleri “süt ineğine” benzetti.

İslam İnkılabı Rehberi, böyle aşağılama ve hakaretleri Arabistan ve bölge halklarına hakaret saydıklarına işaretle şunları söyledi: Bazı İslam ülkelerinin hâkimleri Filistin ve Yemen’de işledikleri iki canice hareketle Amerika’nın yanında yer aldılar; ama zafer kesinlikle Filistin ve Yemen halkının olacaktır ve Amerika ile uşakları bu olaylarda yenilgiye uğrayacaklardır.

İslam İnkılabı Rehberi, Amerika ve Siyonist rejimin bölgedeki gücünün önceye göre kat kat daha zayıf olduğuna değinerek şunları söyledi: Siyonist rejim kaç yıl önce, 33 günlük savaştan sonra, Lübnan Hizbullah’ı karşısında yenilgiye uğradı ve iki yıl sonra Filistinliler karşısında sadece 22 gün dayanabildi. Bu müddet sonraki Gazze savaşında 8 güne düştü ve geçen hafta Filistin direnişi karşısında 2 gün sonrasında yenilgiye uğradılar. Bunların hepsi Siyonist rejimin her geçen gün daha da zayıfladığını göstermektedir.

İmam Hamanei, milletlerin Allah’a itimat ederek güçler karşısındaki direnişlerine yardımı hususundaki değişmez ilahi sünnete değinerek şunları söyledi: Yemen’de de tüm zorluklara ve Al-i Suud ile ortaklarının ve destekçileri Amerika’nın bu ülkenin haklına karşı işledikleri cinayetlere rağmen kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah zaferi kazanacaktır.

İslam İnkılabı Rehberi, ilahi sünnet esasınca Filistin halkının zaferinin de kesin olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: Amerika ve müttefiklerinin tedirginliklerinin, saçmalamalarının, zalimce ve canice işledikleri suçların nedeni, bölgedeki Müslüman halkların direniştir ve bu direniş kesinlikle sonuç verecektir.

Ayetullah Uzma İmam Hamanei İran milletinin tüm zorluklar ve baskılara rağmen 40 yıllık direnişine işaret ederek şunları söyledi: Amerika ve Siyonist rejim halt etmişler ki İran milletini tehdit ediyorlar.

Ayetullah Uzma İmam Hamanei, Amerika’nın tehdit ve yaptırım siyasetlerinin İran İslam Cumhuriyeti karşısında yenilgiye uğradığına işaretle şunları söyledi: İran milleti, direnişin bereketiyle ve Allah’a iman ve ilahi vaatlere inanç sayesinde tüm komplolar karşısında dağ gibi durdu ve bugün İslam nizamı ve İran milleti Şecere-i Tayyibe’dir ki gün geçtikçe ilerleyişi ve gücü artmaktadır. İşte bu, İslam dünyasının ilerleme reçetesidir.

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının sonunda İslam dünyasının komplolar karşısında galip gelmesinin tek yolunun vahdet, gönül birliği ve dil birliği olduğunu söylediler.

Read 155 times

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile