Displaying items by tag: Şii ve Sünni

Dünyanın seçkin Kur’an-ı Kerim hafızları ve kârilerinin, İmam Hamanei’nin huzurunda okudukları ruh bahşedici Kur’an tilavetleriyle daha bir nurlandı.Bu görüşmede bir konuşma yapan İslam İnkılâbı Rehberi İmam Hamanei, Kur’an-ı Kerim’in Müslümanların ferdi ve sosyal yaşamının tüm kesitlerinde var olması zaruretini hatırlatarak, “Basiret” ve “Gayret” faktörlerinin bu yüce hedefe ulaşmasına ortam hazırlayacağını belirtti ve “İslam dünyasının mevcut sorunlarının tedavisinin reçetesi, Kur’an’ın düsturları karşısında teslim olmak, modern cahiliyet karşısında ise teslim olmamak ve bu cahiliyetin zorbalıkları karşısında direnmektedir” dedi.

Kur’an’ı tilavet ve ezberlemenin, Kur’anî ahlak sahibi olmak ve Kur’anî emirler çizgisinde bir toplumun ortaya çıkmasının başlangıcı olduğunu belirten İmam Hamanei, bugün İslam dünyasının maalesef cahiliyet düzen baskılarından kaynaklanan iç savaşlar, ihtilaf, fakirlik ve zaaftan dolayı aşırı derecede ızdırap çekmekte olduğunu ve bu zoraki baskılara karşı mukabelede bulunmanın tek yolunun, Kur’an-ı Kerim karşısında teslim olmak ve onun üstün hedefleri istikametinde ciddi bir irade sergilemek olduğunu söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberi, “Eğer Kur’an-ı Kerim’e doğru bir adım atılacak olursa, Allah Teâlâ daha da fazla bir güç bahşedecektir ve bu İran halkının tecrübe ettiği, zorbalıklar karşısında mukavemetle daha büyük bir kudret ve umut elde ettiği bir mevzudur” ifadesini kullandı.

İslam dünyasının mevcut sorun ve dertlerine reçetenin, İran halkının güçler karşısında direnerek, elde ettiği tecrübeden yararlanmak olduğunu belirten İmam Hamanei, “Düşmanın bugünkü en önemli planlarından biri, İslam ümmetini bölmek ve anlaşmazlık çıkarmaktır; bu yüzden, ihtilafa vesile olunmaması ve İslam ve düşmanlar için hoparlöre dönüşmemek için herkes çok dikkatli olmalıdır” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi, sözlerinin devamında, anlaşmazlık çıkarmak için çalışan herhangi bir gırtlağın, düşmanın hoparlörü olduğuna vurgu yaparak, Şii ve Sünni, Arap ve Acem, kavmiyet ve milletler ve ön yargılı milliyetçilik adı altında ayrılık çıkarmanın İslam ümmeti düşmanlarının gündeminde olduğunu, bunun için onlara karşı “Basiret” ve “Kararlılık” içinde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

İmam Hamanei, basiret sahibi olmak ve “dost” ve “düşman”ı sahih biçimde tanımanın zaruriolduğunu belirterek, “Azim ve irade basiretin yanında yer aldığı zaman, yolu kat etmek, baskılar, zorlamalar ve komplolar karşısında durmak daha kolay olur. Bu ise ilahî yardımın ta kendisidir” dedi.

Toplumda Kur’an-ı Kerim’le menus olmanın müjdeleyici ve umutlandırıcı olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi İmam Hamanei, yetkililerin Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak ciddi bir özen göstermeleri zaruretine temasla, aydınlar ve gençlerin Kur’an’la daha fazla menus olmaları, zira zihnin Kur’anî maarif açısından zengin olmasının büyük ölçekte söylem, eylem ve kararlarda etkili olacağını söyledi.

İmam Hamanei, “İslami uyanış yok olmayacak bir gerçektir ve onun etkileri her geçen gün biraz daha yaygınlaşacaktır” ifadesini kullanarak, din âlimleri, aydınlar, düşünürler, yazarlar, öğrenciler, araştırmacılar, kâriler ve Kur’an-ı Kerim hafızlarının, İslami uyanış hareketini güçlendirmekteki görevinin daha fazla olduğunu belirti ve insanlara, Kur’an-ı Kerim’in gösterdiği yol konusunda ümit verilmesi gerektiğini hatırlattı.

İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamanei’nin konuşmasından önce Veliyi Fakih temsilcisi ve Vakıflar ve Hayır İşler Kurumu Başkanı Huccetul İslam Muhammedi yaptığı konuşmada, Şaban ayındaki kutlu veladet yıl dönümleri dolayısıyla tebriklerini bildirerek, 32. Dönem Tahran Uluslar arası Kur’an-ı Kerim Yarışları’yla ilgili bir rapor sundu.

Bu yılki Kur’an-ı Kerim müsabakalarının geçen yılki müsabakalara oranla nicelik ve nitelik açısından çok daha fazla imtiyaza sahip olduğunu belirterek, yarışlara katılan tüm delegelere gerekli ilginin gösterilmesi, onlar arasında üns ve ülfetin oluşmasına çalışılması, genç yarışmacıların ağırlıkta olması, yabancı Kur’an kârilerinin katılımıyla ülkenin muhtelif eyalet ve şehirlerinde Kur’an tilavet programlarının düzenlenmesi, Kur’an-ı Kerim alanında aktif olan bayanların takdir edilmesi ve halk kitleleri ve yetkililerin bu yılki Kur’an yarışlarına aktif olarak katılımının bu dönem Kur’an müsabakalarının başlıca özellikleri olduğunu söyledi.

leader.ir

Published in Rapor

4 Mayıs 2015 tarihinde Müslüman Kürt Peşmerge Şehitlerini Anma Kongresi üyelerini kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi İmam Seyyid Ali Hamanei’nin yapmış olduğu konuşma metni bugün sabah Senendeç şehrinde düzenlenen Kongre’nin açılışında yayınlandı.

İmam Hamanei bu konuşmasında Müslüman Kürt Peşmerge şehitlerinin anısını saygıyla ve rahmetle anarak, bu mümin ve ihlaslı gençlerin fedakarlıklarına ve canlarını feda etmelerine temasla, Müslüman Kürt Peşmergelerin savaş meydanlarında boy göstererek hem kendi canlarını tehlikeye düşürdüklerini ve hem de İnkılab düşmanı terörist grupların onların ailelerinin güvenliğini tehdit etmelerine sebep olduklarını, ama tüm bunlara rağmen bu yiğit gençlerin gerçekten de çok iyi bir sınav verdiklerini söyledi.

Düşmanların, Kürdistan bölgesini istikrarsızlaştırmak ve güvensizleştirmek için “Mezhep” ve Kavmiyet” faktöründen yararlanma ve bu bölgeyi İslam İnkılabının zayıf bir halkasına çevirmede başarısız kaldığını belirten İmam Hamanei, İslam İnkılabının ilk yıllarında inkılap düşmanlarının kendi tüm güçlerini toplayarak bu bölgeyi güvensizleştirmeye çalıştıklarını, fakat Kürt halkı ve ulemasının yüreği ve gayretinin İnkılapla birlikte olduğunu, onların hatta Kürt alimlerden bazılarını şehid bile ettiklerini ve rahmetli Şeyh’ul İslam gibi pak, temiz bir insanın şehid edilmesinin ise bunun en son örneği olduğunu söyledi.

Konuşmasının bir başka bölümünde ise düşman’ın artık boş oturmadığını, elinde bulundurduğu propaganda, güvenlik ve finans imkânlarını sonuna kadar kullanarak düşmanlığını sürdüreceğini hatırlatan  İmam Hamanei, elbette İran’da düşman Kürtlerle ilgili etnik kışkırtıcılıktan yararlanamaz, bunun için de Şii –Sünni ayrışımı ve ihtilafını ön plana çıkararak kışkırtıcılıkta bulunmaya çalışmaktadırlar. Birileri de gaflet içinde bu oyuna alet olmaktadırlar” ifadesini kullanan İslam İnkılabı Rehberi, “gerek Sünni kisvesi içinde Şii müslümanlara yönelik saldırıda bulunanlar olsun ve gerekse Şii kisvesi içinde Sünni müslümanlara yönelik saldırı içinde olanların hiç biri gerçekte İslam’la ve dinle hiçbir alakaları yoktur” dedi.

Şii ve Sünni müslümanlar arasında ihtilaf çıkarma konusunda İngilizlerin geniş tecrübe sahibi olduklarını ve bun projenin bugün ABD kongresinde Irak Ehli Sünnetine destek adı altında bir projede kendini gösterdiğini hatırlatan  İmam Hamanei, “Acaba onlar gerçekten de Enli Sünnet’e ilgi mi duyuyorlar” sorusunu gündeme getirdi.

Onların İslam’dan bir belirtisi olan her şeye düşman olduklarını ve Şii ve Sünni olmanın onlar açısından hiçbir farkının bulunmadığını, mezhep ve etnik gibi meselelerin onlar için ihtilaf çıkarma ve fitnecilikte bulunma için bir bahaneden ibaret olduğunu söyleyen İslam İnkılâbı Rehberi, bu bahanelerin düşman’ın elinden alınması gerektiğini hatırlatarak, Müslüman Kürt Peşmerge şehitlerinin anısına düzenlenen kongre gibi kültürel etkinliklerde bulunmak ve özellikle de gençlerin meselelerine gereken ilgiyi göstermenin zaruret olduğunu söyledi.

Leader

Published in Rapor