Hari Raya Maba'ts

Rate this item
(0 votes)
Hari Raya Maba'ts

Mab'ats (Bahasa Arab: البعثة) dalam istilah Islam berarti satu hari besar dimana Nabi Muhammad Saw dilantik dan diangkat menjadi nabi. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi berada di gua Hira di atas gunung Nur (di sekitar Mekah) di usianya yang ke-40 tahun dan ini merupakan awal permulaan agama Islam. Menurut pendapat masyhur ulama Syiah Imamiyah peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab, 13 tahun sebelum hijrahnya Nabi.

Sebelum Nabi Muhammad Saw diutus, kebanyakan agama yang dianat oleh masyarakat sekitar adalah penyembahan patung atau berhala(dengan segala macam bentuknya seperti penyembahan bulan, matahari dan lain-lain). Agama-agama samawi yang di dalamnya telah terjadi banyak perubahannya juga di negeri ini banyak memiliki pengikut. namun dengan pelantikan Nabi Saw dan kemunculan Islam, agama ini tersebar, dan penyembahan patungpun tersinggir dari tanah Hijaz.

Hari mab'ats Rasulullah Saw termasuk dari hari-hari besar Islam bagi kaum muslimin dan ini dikenal dengan hari raya mab'ats atau idul mab'ats.

Read 858 times

Add comment


Security code
Refresh