Filosofi Hukum dalam Islam (22)

Rate this item
(0 votes)
Filosofi Hukum dalam Islam (22)

 

Sesuai dengan bimbingan manusia pilihan Allah, kemungkinan malam 23 bulan suci Ramadhan sebagai Lailatul Qadr lebih dari malam-malam lainnya.

Malam Lailatul Qadr bukan untuk tidak tidur, tetapi untuk bangun agar kita dapat memiliki wawasan dan kesadaran berdasarkan peta jalan dan rencana pemberian hidup yang telah ditarik al-Quran untuk kita. Tidak hanya nasib satu tahun kita tetapi juga nasib kekal kita. Malam Lailatul Qadr  adalah malam untuk mengenal lebih banyak sifat Jalal dan Jamal Allah Swt yang menjadi filosofi dari pengutusan seluruh nabi ilahi. Mereka diutus oleh Allah dengan risalah untuk membebaskan masyarakat manusia dari cengkeraman semua sesembahan palsu dari pusat-pusat kekuasaan dan kekayaan serta dualisme agama-agama surgawi yang telah diubah dan sekte kolonial, dan untuk menabur benih-benih iman kepada Allah yang Esa dalam hati manusia.

Malam Lailatul Qadr
Salah satu parameter manifestasi terpenting dari percaya kepada Allah dan keterpusatan pada Tuhan adalah melaksanakan dengan meriah manasik haji yang agung, yang merupakan filosofi terpenting dan mendasar haji. Sebenarnya, haji adalah sebuah arena dan pemandangan di mana jutaan umat Islam telah melewati kerangka tauhid teoretis dalam dimensi-dimensi teologis dan filosofis serta mewujudkan semua ritual haji praktis dalam praktik. Allah Swt memperkenalkan Ka'bah sebagai rumah manusia dan ketika menggambarkan posisinya, Allah berfirman, "Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud." (QS. Al-Baqarah: 125)

Dalam konteks pemikiran dan pandangan dunia tauhid, ada dua jenis penolakan atau penegasan, penolakan terhadap manifestasi emas, kekuatan dan kemunafikan, penolakan iblis, penolakan hawa nafsu dan penolakan berhala dan pencipta berhala yang berusaha keras untuk berkomplot dan menipu bangsa dan menjarah kekayaan masyarakat yang dianugerahi oleh Allah. Para jamaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan visi yang sama, sehingga dengan ide yang berpusat pada Allah, mereka bukan hanya tidak kembali ke istana kekuasaan dan kekayaan, tetapi juga bangkit melawannya dan menghancurkan penindas. Sebagaimana Allah yang Esa berfirman, "Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai tempat kebangkitan manusia." QS. Al-Maidah: 97)

Sumber cara pandang kebangkitan para nabi yang al-Quran menggambarkan filosofi pengutusan mereka seperti ini, "Dan sungguh Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah taghut itu." (QS. Al-Nahl: 36) Dengan demikian, Ka'bah mengajarkan kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji agar bangkitlah dan dengan mengambil inspirasi dari para nabi serta dengan dukungan penyembahan dan penghambaan ilahi menghapus kekuasaan para taghut.

Penolakan dan penegasan ini termaktub dalam slogan La Ilaaha (tidak ada Tuhan) Illa Allah (selain Allah) yang termanifestasikan setiap hari dalam shalat di seluruh dunia. Al-Quran menunjukkan keaslian pemikiran tauhid ini dengan mengatakan, "Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 256)

Inilah filosofi yang ditegakkan oleh para pelaksana haji di Ka'bah, sehingga dengan tawaf mengelilingi Ka'bah yang dilakukan, dengan rujuk dan sujudnya, dengan Sa'i dari Shafa dan Marwahnya, dengan Ramy al-Jamarat melempar setan dan penyembah setan, dengan Wuquf di Masy'ar, Arafah dan Mina serta dengan semua munajat yang dilakukan, menunjukkan mereka hanya tunduk di hadapan Allah, hanya pelaksanan perintah Allah dan hanya menerima wilayah dan kekuasaan-Nya.

Imam Ali as yang lebih dahulu dari semua membuktikan komitmen dan loyalitasnya pada piagam tauhid ini, mengatakan, "Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi yang telah memilih Muhammad, salam Allah kepadanya dan keluarganya, dengan kebenaran risalah, di mana tujuannya agar manusia bebas dari ibadah dan penghambaan kekuasaan syirik dan mendorong manusia menuju penyembahan Allah serta mengeluarkan mereka dari perjanjian yang ada menuju perjanjian ilahi, mencegah mereka dari menaati mereka dan menaati Allah, dan menyelamatkan mereka dari kekuasaan taghut lalu memasukkan mereka di bawah wilayah dan kekuasaan Allah." ('Uyun Akhbar al-Ridha, 2/106)

Umat Islam melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah
Tidak diragukan lagi bahwa maksud Allah dari pensucian rumah-Nya yang dijelaskan dalam ayat 125 surat al-Baqarah mencakup pensucian lahiriah dan batiniah yang mencakup pensucian dari segala pemikiran dan tampilan lahiriah syirik, sehinggi para jamaah haji lebih memperhatikan semangat dan keaslian haji dari hal yang lain dan memastikan pemikiran dan keyakinan tauhid mereka terpatri dalam diri, lalu menghancurkan segala berhala yang hidup atau mati dengan kapak tauhid bak Ibrahim dan meruntuhkan Namrud zamannya, kemudian menyiapkan sarana untuk globalisasi pemikiran tauhidi.

Ini adalah janji pasti ilahi yang berfirman, "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. Al-Nur: 55)

Read 1071 times