Invocation Mashlool

Rate this item
(0 votes)
Invocation Mashlool
Doua-e-Mashlool ?
(Le Du‘â’ du Paralysé) ?
(en arabe, Phonétique et français) ?

Selon le récit rapporté dans «Muhaj al-Da’awât», la lecture de cette invocation doit se faire en état de pureté rituelle.

Ne pas oublier de former sa requête à la fin de la lecture de ce doua, elle sera exaucée inchâ’Allàh.

Cette invocation est aussi appellée le doua du jeune victime de son péché. Il est mentionné dans les livres d’al-Kaf‘amî et dans Muhaj al-Da‘awât. Il a été enseigné par le Commandeur des Croyants, l’Imam Ali (as) à un jeune homme victime de son péché et paralysé à la suite de l’injustice et du crime qu’il avait commis envers son père. Il lut ce du‘â’ et dormit. Dans son sommeil, il vit le Prophète (saw) passer sa main sur lui et lui dire : «Conserve le plus grandiose Nom d’Allàh (al-Ism Allàh al-A‘dham) et ton action sera bonne. Sur ce il se réveilla et constata sa guérison.

TRANSLITTERATION

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHEEM.

ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA BISMIKA, BISM-ILLAH-IR-RAHMAN-IR-RAHIM.

YA-THAL-JALALI WA-L-IKRAM-I, YA HAYYU YA QAYYUMU,

YA HAYYU, LA ILAHA ILLA ANTA!

YA HUWA, YA MAN LA YA‘LAMU MA HUWA WA LA KAYFA HUWA WA LA AYNA HUWA WA LA HAYTHU HUWA ILLA HUWA

YA THA-L-MULKI WA-L-MALAKUTI ! YA THA-L-‘IZZATI WA-L-JABARUTI,

YA MALIKU! YA QUDDUSU ! YA SALAMU! YA MU’MINU! YA MUHAYMINU! YA ‘AZIZU! YA JABBARU!, YA MUTAKABBIRU! YA KHALIQU!

YA BARI’U! YA MUÇAWWURU! YA MUFIDU! YA MUDABBIRU! YA CHADIDU YA MUBDI’U ! YA MU‘IDU! YA MUBIDU! YA WADUDU!, YA MAHMUDU! YA MA‘BUDU! YA BA‘IDU!

YA QARIBU! YA MUJIBU! YA RAQIBU! YA HASIBU! YA BADI‘U! YA; RAFI‘U! YA MANI‘U! YA SAMI‘U! YA ‘ALIMU! YA HALIMU! YA KARIMU! YA HAKIMU! YA QADIMU! YA ‘ALIYYU! YA ‘ADHIMU!

YA HANNANU ! YA MANNANU ! YA DAYYANU ! YA MUSTA‘ANU ! YA JALILU ! YA JAMILU ! YA WAKILU ! YA KAFILU ! YA MUQILU ! YA MUNILU ! YA NABILU ! YA DALILU !

YA HADI! YA BADI! YA AWWALU! YA ÂKHIRU! YA DHAHIRU! YA BATINU! YA QA’IMU! YA DA’IMU! TA ‘ÂLIMU! YA HAKIMU!

YA QADHI! YA ‘ÄDILU! YA FAÇILU! YA WAÇILU! YA TAHIRU! YA MUTAHHIRU! YA QADIRU! YA MUQTADIRU!

YA KABIRU ! YA MUTAKABBIRU ! YA WA‘HIDU ! YA AHADU! YA ÇAMADU ! YA MAN LAM YALID WA LAM YULAD WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD-UN WA LAM YAKUN LAHU ÇAHIBATUN WA LA KANA MA‘AHU WAZIRUN, WA LA-T-TAKHATHA MA‘AHU MUCHIRAN, WA LA-HTAJA ILA DHAHIR-IN WA LA KANA MA‘AHU MIN ILAH-IN GHAYRUHU, LA ILAHA ILLA ANTA, FATA‘ALAYTA ‘AMMA YAQUL-U-DH-DHALIMUN-A ‘ULUWWAN KABIRAN.

YA ‘ALIYYU! YA CHAMIKHU! YA BATHIKHU! YA FATTAHU! YA NAFFAHU! YA MURTAHU! YA MUFARRIJU!

YA NAÇIRU ! YA MUNTAÇIRU! YA MUDRIKU! YA MUHLIKU! YA MUNTAQIMU! YA BA‘ITHU! YA WARITHU! YA TALIBU! YA GHALIBU! YA MAN LA YAFUTUHU HARIBUN!

YA TAWWABU! YA AWWABU! YA WAHHABU! YA MUSABBIB-AL-ASBABU! YA MUFATTIH-AL-ABWABU! YA MAN HAYTHU MA DU‘IYA AJAB-A!

YA TAHURU! YA CHAKURU! YA ‘AFUWWU! YA NUR-AN-NURI! YA MUDABBIR-AL-UMURI!

YA LATIFU ! YA KHABIRU ! YA MUJIRU ! YA MUNIRU ! YA BAÇIRU! YA DHAHIRU ! YA KABIRU !

YA WITRU! YA FARDI! YA ABADU! YA SANADU! YA ÇAMADU! YA KAFI! YA CHAFI! YA WAFI! YA MU‘AFI!

YA MUHSINU! YA MUJMILU! YA MUN‘IMU! YA MUFADH-DHILU! YA MUTAKARRIMU! YA MUTAFARRIDU!

YA MAN ‘ALA FA-QAHAR! YA MAN MALAKA FA-QADARA! YA MAN BATANA FA-KHABARA! YA MAN ‘UBIDA FA-CHAKARA! YA MAN ‘UÇIYA FA-GHAFARA!

YA MAN LA TAHWIH-IL-FIKRU WA LA YUDRIKUHU BAÇARUN, WA LA YAKH-FI ‘ALAYHI ATHARUN!

YA RAZIQ-UL-BACHARI! YA MUQADDIRA KULLI QADAR-IN !

YA ‘ÂLIYA-L-MAKANI! YA CHADIDA-L-ARKANI! YA MUBADDILA-L-ZAMANI! YA QABILA-L-QURBANI! YA THAL-MANNI WA-L-IHSANI! YA THAL-‘IZZATI WA-L-SULTANI!

YA RAHIMU ! YA RAHMANU ! YA MAN HUWA KULLI YAWMIN FI CHA’N-IN ! YA; MAN LA YACH-GHALUHU CHA’NUN ‘AN CHA’N! YA; ‘ADHIM-AL-CHA’N! YA MAN HUWA BI-KULLI MAKAN !

YA SAMI‘-AL-AÇWAT-I ! YA MUJIB-AL-DA‘AWATI ! YA MUNJIH-AT-TALABATI ! YA QADHIY-AL-HAJATI ! YA MUNZIL-AL-BARAKATI ! YA RAHIM-AL-‘ABARATI ! YA MUQIL-AL-‘ATHARATI ! YA KACHIF-AL-KURUBATI ! YA WALIYY-AL-HASANATI ! YA RAFI‘-AD-DARAJATI ! YA MU’TIY-AS-SU’ULATI! YA MUHIYY-AL-AMWATI! YA JAMI‘-ACH-CHATATI! YA MUTTALI‘AN ‘ALA-N-NIYYATI!

YA RADDA MA QAD FATA! YA MAN LA TACHTABIHU ‘ALAYHI-L-AÇWATU! YA MAN LA TUDH-JIRUHU-L-MAS’ALATU WA LA TAGH-CHAHU-DH-DHULUMATU! YA NUR-AL-ARDHI WA-S-SAMAWATI!

YA SABIGH-AN-NI‘AMI! YA DAFI‘-AN-NIQAMI! YA BARI’-AN-NASAMI! YA JAMI‘-AL-UMAMI! YA CHAFIY-AS-SAQAMI! YA KHALIQ-AN-NURI WA-DH-DHULAMI!YA THAL-JUDI WA-L-KARAMI!

YA MAN LA YATA’U ‘ARCHAHU QADAMUN ! YA AJWAD-AL-AJWADIN-A! YA AKRAM-AL-AKRAMIN-A! YA ASMA‘-AS-SAMI‘IN-A! YA ABÇAR-AN-NADHIRIN-A! YA JAR-AL-MUSTAJIRIN-A! YA AMAN-AL-KHA’IFIN-A ! YA DHAHR-AL-AJIN-A! YA WALIYY-AL-MU’MININ-A! YA GHIYATH-AL-MUSTAGHITHIN-A! YA GHAYAT-AT-TALIBIN-A !

YA ÇAHIBA KULLI GHARIB-IN! YA MU’NISA KULLI WAHID-IN! YA MALJA’A KULLI TARID-IN! YA MA’WA KULLI CHARID-IN ! YA HAFIDHA KULLI DHALLATIN !

YA RAHIM-ACH-CHAYKH-IL-KABIR-I! YA RAZIQ-AT-TIFL-IÇ-ÇAGHIR-I! YA JABIR-AL-‘ADHM-IL-KASIR-I! YA FAKKA KULLI ASIR-IN! YA MUGHNIY-AL-BA’IS-IL-FAQIR-I! YA ‘IÇMAT-AL-KHA’IF-IL-MUSTAJIR! YA MAN LAHU-T-TADBIR-A WA-T-TAQDIR-A! YA MAN-IL-‘ASIRU ‘ALAYHI SAHLUN YASIR-UN! YA MAN LA YAHTAJU ILA TAFSIR-IN ! YA MAN HUWA ‘ALA KULLI CHAY’-IN QADIR-UN! YA MAN HUWA BI-KULLI CHAY’IN KHABIR-UN! YA MAN HUWA BI-KULLI CHAY’IN BAÇIR-UN!

YA MURSIL-AR-RIYAH-I ! YA FALIQ-AL-AÇBAH-I ! YA THA-L-JUD-I WA-S-SAMAHI! YA MAN BI-YADIHI KULLU MIFTAH-IN!

YA SAMI‘A KULLI ÇAWT-IN! YA SABIQA KULLI FAWTIN! YA MUHIYY KULLI NAFS-IN BA‘D-AL-MAWT-I!

YA ‘UDDATI FI CHIDDATI! YA HAFIDHI FI GHURBATI! YA MU’NISI FI WIHDATI! YA WALIYYI FI FI NI‘MATI!

YA KAHFI HINA TU‘YYNI-L-MATHAHIB-U, WA TUSSALIMUNI-L-AQARIB-U, WA YAKH-THULUNI KULLU ÇAHIB-IN!

YA ‘IMADA MAN LA ‘IMADA LAHU! YA SANADA MAN LA SANADA LAHU! YA THUKHRA MAN LA THUKHRA LAHU! YA HIRZA MAN LA HIRZA LAHU! YA KAHFA MAN LA KAHFA LAHU! YA KANZA MAN LA KANZA LAHU! YA RUKNA MAN LA RUKNA LAHU! YA GHIYATHA MAN LA GHIYATHA LAHU! YA JARA MAN LA JARA LAH-U!

YA JARIY-AL-LAÇIQ-A ! YA RUKNIY-AL-WATHIQA! YA ILAHI BI-T-TAHQIQ-I ! YA RABB-AL-BAYT-IL-‘ATIQ-I ! YA CHAFIQ-U! YA RAFIQ-U !

FUKKANI MIN HALQ-IL-MADHIQ-I, WA-ÇRIF ‘ANNI KULLA HAMMIN WA GHAMMIN WA DHIQ-IN, WA-KFINI CHARRA MA LA UTIQ-U, WA A‘INNI ‘ALA MA UTIQ-U !;;

YA RADDA YUSUFA ‘ALA YA‘QUB-A! YA KACHIFA DHURRA AYYUB-A! YA GHAFIRA THANBI DAWUD-A! YA RAFI‘A ‘ÎSA-BNA-MARYAMA WA MUNJIHU MIN AYDI-L-YAHUD-I!

YA MUJIBA NIDA’I YUNUS-A FI-DH-DHULUMAT-I! YA MUÇTAFI MUSA BI-L-KALIMAT-I!

YA MAN GHAFARA LI-ÄDAMA KHATI’ATAHU, WA RAFA‘A IDRISA MAKANAN ‘ALIYYAN BI-RAHMATIH-I!

YA MAN NAJJA NUHAN MIN-AL-GHARAQ-I!

YA MAN AHLAKA ‘ÂDAN-AL-ULA WA THAMUDA FAMA ABQA, WA QAWMA NUHIN MIN QABLU INNAHUM KANU HUM ADHLAMA WA AT-GHA, WA-L-MU’TAFIKATA AHWA!

YA MAN DAMMARA ‘ALA QAWMI LUT-IN WA DAMDAMA ‘ALA QAWMI CHU‘AYB-IN!

YA MAN-ITTAKHATHA; IBRAHIMA KHALILAN, YA MAN ITTAKHATHA MUSA KALIMAN WA-TTAKHATHA MUHAMMADAN ÇALLA-LLAHU ‘ALAYHI WA ÄLIHI WA ‘ALAYHIM AJMA‘INA HABIBAN!

YA MU’TI LUQMAN-AL-HIKMATA WA-L-WAHIBA LI-SULAYMAN-A MULKAN LA YANBAGHI LI-AHADIN MIN BA‘DIH-I! YA MAN NAÇARA THA-L-QARNAYNI ‘ALA-L-MULUK-IL-JABABIRA-TI !

YA MAN A‘TA-L-KHUDHRAL-HAYATA WA RADDA LI-YUCHI‘A-IBNA NUNIN ACH-CHAMSA; BA‘DA GHURUBIHA!

YA MAN RABATA ‘ALA QALBI UMMI MUSA WA AHÇANA FARJA MARYAMA-BNATI ‘IMRAN-A!

YA MAN HAÇÇANA YAHYA-BNA ZAKARIYYA MIN-ATH-THANBI, WA SAKKANA ‘AN MUSA-L-GHADHAB-I !

YA MAN BACH-CHARA ZAKARIYYA BI-YAHYA! YA MAN FADA ISMA‘ILA MIN-ATH-THAB-HI BI-THAB-HIN ‘ADHIM-IN !

YA MAN QABALA QURBANA HABILA WA JA‘AL-AL-LA‘NATA ‘ALA QABIL-A !

YA HAZIM-AL-AHZAB-I LI-MUHAMMADIN ÇALLA-LLAHU ‘ALAYHI WA ÄLIHI ! ÇALLI ‘ALA MUHAMMADIN WA ÂLE MUHAMMADIN WA ‘ALA JAMI‘-IL-MURSALINA WA MALA’IKATIK-AL-MUQARRABIN-A WA AHLI TA‘ATIKA AJMA‘IN-A!

WA AS’ALUKA BI-KULLI MAS’ALATIN SA’ALAKA BIHA AHADUN MIMMAN RADHAYTA ‘ANHU FA-HATAMTA LAHU ‘ALA-L-IJABATI,

YA ALLAH-U! YA ALLAH-U! YA ALLAH-U! , YA RAHMAN-U! YA RAHMAN-U! YA RAHMAN-U! YA RAHIM-U! RAHIM-U! RAHIM-U!

YA THA-L-JALALI WA-L-IKRAM-I! YA THA-L-JALALI WA-L-IKRAM-I! YA THA-L-JALALI WA-L-IKRAM-I!

BIHI! BIHI! BIHI! BIHI! BIHI! BIHI! BIHI! AS’ALUKA BI-KULLI ISMIN SAMMAYTA BIHI NAFSAKA AW ANZALTAHU FI CHAY’IN MIN KUTUBIKA AW ISTA’THARTA BIHI FI ‘ILM-IL-GHAYBI ‘INDAKA WA BI-MA‘AQID AL-‘IZZI MIN ‘ARCHIKA WA BI-MUNTAHA-R-RAHMATI MIN KITABIKA, WA BIMA LAW ANNA MA FI-L-ARDHI MIN CHAJARATIN AQLAMUN WA-L-BAHRU YAMUDDUHU MIN BA‘DIHI SAB‘ATU ABHURIN MA NAFITHAT KALIMAT-ULLAHI, INN-ALLAHU ‘AZIZUN HAKIM-UN !

WA AS’ALUKA BI-ASMA’IKA-L-HUSNA AL-LATI NA‘ATTAHA FI KITABIKA FA-QULTA : “WA LILLAH-IL-ASMA’-UL-HUSNA FA-D‘UHU BIHA”, WA QULTA : “UD‘UNI ASTAJIB LAKUM”, WA QULTA : “WA ITHA SA’ALAKA ‘IBADIYA ‘ANNI FA-INNI QARIBUN; UJIBU DA‘WAT-AD-DA‘I ITHA DA‘AN-I”, WA QULTA : “YA ‘IBADIYA-L-LATHINA ASRAFU ‘ALA ANFUSIHIM LA TAQNATU MIN RAHMAT-ILLAHI INN-ALLAHA YAGH-FIRU-TH-THUNUBA JAMI‘AN INNAHU HUWA-L-GHAFUR-UR-RAHIMU”,

WA ANA AS’ALUKA YA ILAHI WA AD‘UKA YA RABBI WA ARJUKA YA SAYYIDI, WA ATMA‘U FI IJABATI YA MAWLAYA KAMA WA‘ADTANI WA-QAD DA‘AWTUKA KAMA AMARTANI, FA-F‘AL BI MA ANTA AHLUH-U, YA KARIM-U. WA-L-HAMDU LILLAHI RABB-IL-‘ALAMIN-A WA ÇALLA-LLAHU ‘ALA MUHAMMADIN WA ÂLIHI AJMA‘IN-A.

TRADUCTION

Par la grâce du nom d'Allàh,
le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux.

Ô Mon Dieu! Je Te demande par Ton Nom, le Nom d’Allàh, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux.

Ô Plein de majesté et de noblesse! Ô Eternel Vivant, Ô Auto-Subsistant!

Ô Eternel Vivant! Il n’y a de Dieu que Toi!

Ô Lui! Ô Celui dont personne, à part Lui, ne sait qui Il est ni comment Il est ni où Il est ni dans quelle direction Il est!

Ô Maître du Grand Royaume et de la Suprématie! Ô Maître de la Puissance et de l’Omnipotence!

Ô Roi! Ô Saint! Ô Paix! Ô Préservateur de la Foi! Ô Dominateur! Ô Puissant! Ô Terrible! Ô Orgueilleux! Ô Créateur!

Ô Créateur de toutes choses à partir de rien! Ô Artiste! Ô Bienfaisant! Ô Administrateur! Ô Rigoureux! Ô Inventeur! Ô Restaurateur! Ô Anéantisseur! Ô Affectueux! Ô Objet de louange! Ô Adoré! Ô Distant!

Ô tout Proche! Ô Répondant! Ô Observateur! Ô Comptable! Ô Innovateur! Ô Sublime! Ô Insaisissable! Ô Connaisseur! Ô Clément! Ô Généreux! Ô Sage! Ô Ancien! Ô Elevé! Ô Grandiose!

Ô Tendre! Ô Obligeant (Bienfaiteur)! Ô Récompensateur! Ô Celui dont on recherche le secours! Ô Majestueux! Ô Beau! Ô Intendant! Ô Garant! Ô Celui qui soulage les souffrances! Ô Celui qui réalise les espoirs! Ô Noble! Ô Guide!

Ô Guidant! Ô Commençant! Ô Premier! Ô Eternel ( Dernier)! Ô Evident ! Ô Caché! Ô Résurrecteur! Ô Permanent! Ô Connaisseur! Ô Gouvernant !

Ô Juge! Ô Equitable! Ô Celui qui sépare et qui relie! Ô Pur! Ô Purificateur! Ô Puissant! Ô Tout-Puissant!

Ô Grand! Ô Superbe! Ô Un! Ô Unique! Ô Impénétrable! Ô Celui qui n’engendre pas, qui n’est pas engendré, qui n’a aucun égal, qui n’a pas de compagne, qui n’a pas d’adjoint , qui ne se fait pas assister d’un conseiller, qui n’a pas besoin d’un soutien, qui n’a pas à ses côtés une autre divinité que Lui-Même! Il n’y a de Dieu que Toi! Tu es très éloigné de ce que les injustes disent!

Ô Très-Haut! Ô Très-Elevé! Ô Fier! Ô Conquérant! Ô Bienfaisant (répandeur de fragrance!) Ô Miséricorde! Ô Secoureur! Ô Pourvoyeur de victoire! Ô Victorieux!

Ô Omnipercepteur! Ô Anéantisseur! Ô Vengeur! Ô Résurrecteur! Ô Héritier! Ô Pourchasseur (des fautifs)! Ô Triomphateur! Ô Celui à qui aucun fuyard ne peut échapper!

Ô Celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant! Ô Eternel Pardonneur! Ô Généreux Donateur! Ô Cause des Causes! Ô Celui qui ouvre les portes de secours et de salut! Ô Celui qui répond où que l’on L’appelle (invoque)!

Ô Purificateur! Ô Multiplicateur des récompenses (Reconnaissant)! Ô Indulgent! Ô Pardonneur! Ô Lumière des lumières! Ô Directeur des affaires!

Ô Subtil! Ô Bien-Informé! Ô Protecteur! Ô Lumineux! Ô Voyant! Ô Appui (Soutien)! Ô Grand!

Ô Unique! Ô Un! Ô Eternel! Ô Défendeur (Soutien)! Ô Impénétrable! Ô Suffisant! Ô Guérisseur! Ô Celui qui tient Ses promesses! Ô Conjurateur (des calamités)!

Ô Bienfaiteur! Ô Embellisseur! Ô Pourvoyeur des bienfaits! Ô Garant des faveurs! Ô Gracieux! Ô Sans-pareil!

Ô Celui qui, étant Exalté a vaincu! Ô Celui qui étant le Maître de tout, a le Pouvoir absolu! Ô Celui qui, étant caché, est Omniscient! Ô Celui qui, étant adoré, est Reconnaissant! Ô Celui qui étant désobéi, a pardonné!

Ô Celui que les pensées ne peuvent renfermer (comprendre), que la vue ne peut percevoir, et qu’aucune trace ne peut lui être cachée!

Ô Nourricier de l’Humanité! Ô Celui qui décrète tout destin!

Ô Celui dont la position est Exaltée! Ô Celui dont la fondation est formidable! Ô Celui qui change le Temps! Ô Celui qui accepte les sacrifices! Ô Celui qui pourvoie les faveurs et la bienfaisance ! Ô celui qui est le Seigneur de l’Honneur et de la Suprématie!

Ô Très- Miséricordieux, Ô Tout-Miséricordieux! Ô Celui qui est chaque jour dans une œuvre nouvelle! Ô Celui dont aucune œuvre ne le distrait d’une autre œuvre! Ô Toi, dont la Gloire est immense! Ô Celui qui est partout!

Ô Celui qui entend les voix! Ô Celui qui répond aux appels! Ô Celui qui fait aboutir les demandes! Ô Celui qui satisfait les besoins ! Ô Celui qui fait descendre les bénédictions! Ô Celui qui compatit aux larmes! Ô Celui qui enlève les embûches! Ô Celui apaise les afflictions! Ô Tuteur des bienfaisances! Ô Celui qui élève les positions! Ô Celui qui accède aux requêtes! Ô Celui qui ressuscite les morts! Ô Celui qui rassemble la diaspora! Ô Celui qui est au fait des intentions!

Ô Celui qui restitue ce qui a été perdu! Ô Celui qui ne confond pas entre la multiplicité des voix! Ô Celui qui ne se lasse pas des multitudes des pétitions et que les ténèbres ne peuvent cacher (voiler)! Ô Lumière de la terre et des cieux!

Ô Dispensateur des bienfaits! Ô Conjurateur des vengeances! Ô Producteur des zéphyrs! Ô Rassembleur des nations! Ô Guérisseur des maladies! Ô Créateur de la lumière et de l’obscurité! Ô Seigneur de la Générosité et de la Munificence!

Ô Celui dont aucun pied ne peut fouler le Trône! Ô le Plus-généreux des généreux! Ô le Plus-munificent des munificents! Ô le Mieux-entendant de tous les entendants! Ô le Plus-voyant des voyants! Ô Refuge de ceux qui cherchent refuge! Ô Asile de ceux qui ont peur! Ô Soutien de ceux qui cherchent appui (protection)! Ô Tuteur des croyants! Ô Secours de ceux qui crient au secours! Ô But final (Point de mire) des solliciteurs!

Ô Compagnon de tout étranger! Ô Ami de tout solitaire! Ô Abri de tout proscrit! Ô Gîte de tout fugitif! Ô Gardien de tout égaré!

Ô Celui qui compatit aux vieillards décrépis! Ô Nourricier du petit enfant! Ô Celui qui panse l’os brisé! Ô Affranchisseur (libérateur) de tout captif! Ô Celui qui subvient aux besoins des pauvres miséreux! Ô Protecteur de celui qui a peur et qui sollicite protection! Ô Celui qui est l'unique maître de l’exécution et du destin! Ô Celui pour qui le difficile est facile! Ô Celui qui n’a besoin d’aucune explication! Ô Celui qui a pouvoir sur toute chose! Ô Celui qui est parfaitement au courant de toute chose! Ô celui qui voit toute chose!

Ô Envoyeur des vents (Ô Celui qui souffle les brises)! Ô Fendeur des aubes! Ô Seigneur de la Générosité et de l’Indulgence! Ô Celui qui tient dans Sa Main toutes les clés!

Ô Celui qui entend chaque voix! Ô Devancier de tout ce qui est passé! Ô Celui qui ressuscite toute âme après la mort!

Ô Celui qui est mes moyens de défense dans mes heures difficiles! Ô mon Gardien à l’étranger! Ô mon Compagnon dans ma solitude! Ô mon Tuteur dans mes bénédictions!

Ô mon Refuge lorsque les déplacements m’éreintent, quand les proches veulent me livrer aux ennemis et quand tous les amis m’abandonnent!

Ô soutien de ceux qui n’ont pas de soutien! Ô appui de ceux qui n’ont pas d’appui! Ô Epargne de ceux qui n’ont pas d’épargne! Ô Abri de ceux qui n’ont pas d’abri! Ô Cachette de ceux qui n’ont pas de cachette! Ô Trésor de ceux qui n’ont pas de trésor! Ô Pilier de ceux qui n’ont pas de pilier! Ô Secours de ceux qui sont sans secours! Ô Voisin de ceux qui n’ont pas de voisin!

Ô mon Voisin adjacent! Ô mon Pilier solide! Ô mon Dieu que j’adore en connaissance de cause! Ô Seigneur de l’Ancienne Maison (la Ka’bah)! Ô Compatissant! Ô Ami!

Libère-moi des entraves accablantes, et débarrasse-moi de tout souci, de toute angoisse, et de toute difficulté, et aide-moi à faire face à ce que je ne peux supporter!

Ô Celui qui a restitué Yûsuf à Ya’qûb! Ô Celui qui a guéri Ayyûb de sa maladie! Ô Celui qui a pardonné son péché à Dâwûd! Ô Celui qui a fait monter ‘Isâ fils de Marie et qui l’a sauvé des mains des Juifs!

Ô Celui qui a répondu à l’appel de Yûnus dans les ténèbres! Ô Celui qui a élu Mûsâ par les paroles qu’Il lui a inspirées!

Ô Celui qui a pardonné à Adam sa faute et qui a hissé Idris à une position sublime par Sa Miséricorde!

Ô Celui qui a sauvé Noé de la noyade!

Ô Celui qui a anéanti les anciens ‘Âd , et puis les Thamûd, sans rien en laisser, ainsi que le peuple de Noé (Nûh), avant eux, parce qu’ils étaient encore plus injustes et plus rebelles, de même que les villes renversées!

Ô Celui qui a détruit le peuple de Lût et a annihilé le peuple de Chu’ayb!

Ô Celui qui a choisi Ibrâhîm comme ami, Mûsâ comme interlocuteur, et Mohammad- que la Paix d’Allàh soit sur lui et sur tous les membres de sa famille- comme bien-aimé!

Ô Celui qui a donné à Luqmân la sagesse, et accordé à Sulaymân un royaume qu’aucun autre après lui n’en méritera de pareil! Ô Celui qui a conféré la victoire à Thul-Qarnayn sur les rois tyranniques!

Ô Celui qui a garanti à al-Khidhr l’immortalité et a fait revenir le soleil après s’être couché!

Ô Celui qui a soulagé le cœur de la mère de Mûsâ, et a protégé la chasteté de Maryam, fille de Imrâne!

Ô Celui qui a fortifié Yahyâ fils de Zakariyyâ contre les péchés, et a apaisé la colère de Mûsâ!

Ô Celui qui a annoncé à Zakariyyâ (la naissance de ) Yahyâ! Ô Celui qui a sauvé Ismâ’îl de l’égorgement en lui substituant un grand sacrifice!

Ô Celui qui a accepté le sacrifice de Hâbîl et a décrété la malédiction sur Qâbîl!

Ô Celui qui a soumis les coalisés à Mohammad -que la paix d’Allàh soit sur lui et sur les membres de sa famille! Prie sur Mohammad, sur les membres de sa famille, sur tous les envoyés, sur Tes anges rapprochés et sur tous Tes serviteurs pieux!

Je Te demande, par égard pour toute requête que toute personne, dont Tu as été satisfait, T’a formulée et à qui Tu as garanti la réponse positive (la satisfaction),

Ô Allàh! Ô Allàh! Ô Allàh! Ô Tout-Puissant! Ô Tout-Puissant! Ô Tout-Puissant! Ô Très-Puissant! Ô Très-Puissant! Ô Très-Puissant!

Ô Seigneur de la Majesté et de la Grâce! Ô Seigneur de la Majesté et de la Grâce! Ô Seigneur de la Majesté et de la Grâce!

Par Lui! Par Lui! Par Lui! Par Lui! Par Lui! Par Lui! Par Lui! Je te demande par tous les Noms que Tu T’es donnés, ou que Tu as révélés dans certains de Tes Livres, ou que Tu as inscrits dans la Science du Mystère qui T’appartient, et (je Te demande ) par les positions exaltées de Ton Trône, et par la plus étendue limite de la Miséricorde exprimée dans Ton Livre, et par le fait que «si tous les arbres sur terre venaient à être des crayons et que les sept mers venaient à se transformer en encre, ils ne suffiraient pas à écrire tous les Mots d’Allàh» Certes Allàh Puissant et Sage!

Et je Te demande par Tes Plus-Beaux-Noms que Tu as loués dans Ton Livre en disant: «Les plus beaux Noms appartiennent à Allàh, Invoquez-moi donc par eux» et Tu as dit «Invoquez-Moi et Je vous exaucerai» Tu as dit «Quand Mes serviteurs t’interrogent à Mon sujet Je réponds à l’appel de celui qui M’invoque, quand il M’invoque», et Tu as dit «Ô Mes serviteurs! Vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne vous désespérez pas de la Miséricorde d’Allàh. Allàh pardonne tous les péchés. Oui, Il est Celui qui pardonne, Il est le Miséricordieux.»

Et moi, je Te demande, Ô mon Dieu, et je Te Prie Ô mon Seigneur, et je T’implore Ô mon Maître, et j’aspire à être exaucé, Ô mon Tuteur, comme Tu me l’as promis, et je T’ai invoqué, comme Tu me l’as commandé! Fais-moi donc ce dont Tu es digne, Ô Généreux! Et louanges à Allàh, le Seigneur des mondes et qu’Allàh prie sur Mohammad et sur tous les membres de sa famille.

دُعْاءُ المَشْلُول
الموسوم بدُعاء الشّاب المأخوذ بذَنْبه المروي في كتب الكفْعمي وَفي كتاب مهج الدّعوات، وهُودُعـاء علّمه امير المؤمِنين (عليه السلام) شابّاً مأخوذاً بِذنبه مشلولاً نتيجة ما عمله من الظّلم والإثم في حقّ والده، فدَعى بهـذا الّدعاء واضطَجع فرأى النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مَنامه وقد مَسَح يَدَه عليه وقال: احتفظ بِاسم الله الأعظم فإن عملك يكون بخَير، فانتبه مَعافى وهُوهذا الدّعاء:
اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ يا ذَا الْجَلالِ وَالْاِكرامِ يا حَىُّ يا قَيّوُمُ يا حَيُّ لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ، يا هُوَ يا مَنْ لا يَعْلَمُ ما هُوَ وَلا كَيْفَ هُوَ وَلا حَيْثُ هُوَ اِلاّ هُوَ، يا ذَا المُلْكِ وَالْمَلَكوُتِ يا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَبَروُتِ،
يا مَلِكُ يا قُدُّوسُ، يا سَلامُ يا مُؤْمِنُ يا مُهَيْمِنُ يا عَزيزُ يا جَبّارُ يا مُتَكَبِّرُ يا خالِقُ يا بارِئُ يا مصوّر يا مُفيدُ يا مُدَبِّرُ يا شَديدُ يا مُبْدِئُ يا مُعيدُ يا مُبيدُ يا وَدُودُ يا مَحْمُودُ يا مَعْبوُدُ يا بَعيدُ يا قَريبُ يا مجيب يا رقيب يا حَسيبُ يا بَديعُ يا رَفيعُ يا منيعٌ يا سَميعُ يا عَليمُ يا حَليمُ يا كَريمُ يا حَكيمُ يا قَديمُ يا عَلِىُّ يا عَظيمُ يا حَنّانُ يا مَنّانُ يا دَيّانُ يا مُسْتَعانُ يا جَليلُ يا جَميلُ يا وَكيلُ يا كفَيلُ يا مُقيلُ يا مُنيلُ يا نَبيلُ يا دَليلُ يا هادي يا بادي يا اَوَّلُ يا اخِرُ يا ظاهِرُ يا باطِنُ يا قآئِمُ يا دآئِمُ يا عالِمُ يا حاكِمُ يا قاضي يا عادِلُ يا فاصِلُ يا واصِلُ يا طاهِرُ يا مُطَهِّرُ يا قادِرُ يا مُقْتَدِرُ يا كَبيرُ يا مُتَكَبِّرُ يا واحِدُ يا اَحَدُ يا صَمَدُ يا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَلا كانَ مَعَهُ وَزيرٌ، وَلاَ اتَّخَذَ مَعَهُ مُشيراً، وَلاَ احْتاجَ اِلى ظَهير وَلا كانَ مَعَهُ مِنْ اِلـه غَيْرُهُ،
لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ فَتَعالَيْتَ عَمّا يَقُولُ الظّالِمُونَ عُلُوّاً كَبيراً، يا عَلِيُ يا شامِخُ يا باذِخُ يا فَتّاحُ يا نَفّاحُ يا مُرْتاحُ يا مُفَرِّجُ يا ناصِرُ يا مُنْتَصِرُ يا مُدْرِكُ يا مُهْلِكُ يا مُنْتَقِمُ يا باعِثُ يا وارِثُ يا طالِبُ يا غالِبُ يا مَنْ لا يَفُوتُهُ هارِبٌ، يا تَوّابُ يا اَوّابُ يا وَهّابُ يا مُسَبِّبَ الْاَسْبابِ يا مُفَتِّحَ الْاَبْوابِ يا مَنْ حَيْثُ ما دُعِيَ اَجابَ، يا طَهُورُ يا شَكُورُ يا عَفُوُّ يا غَفُورُ يا نُورَ النُّورِ يا مُدَبِّرَ الْاُموُرِ يا لَطيفُ يا خَبيرُ يا مُجيرُ يا مُنيرُ يا بَصيرُ يا كَبيرُ يا وِتْرُ يا فَرْدُ يا اَبَدُ يا سَنَدُ يا صَمَدُ، يا كافي يا شافي يا وافي يا مُعافي يا مُحْسِنُ يا مُجْمِلُ يا مُنْعِمُ يا مُفْضِلُ يا مُتَكَرِّمُ يا مُتَفَرِّدُ،
يا مَنْ عَلا فَقَهَرَ، يا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ، يا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَ، يا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ، يا مَنْ عُصِىَ فَغَفَرَ، يا مَنْ لا يَحْويهِ الْفِكَرُ وَلا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ، وَلا يَخْفى عَلَيْهِ اَثَرٌ، يا رازِقَ الْبَشَرِ يا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَر، يا عالِيَ الْمَكانِ يا شَديدَ الْاَرْكانِ يا مُبَدِّلَ الزَّمانِ يا قابِلَ الْقُرْبانِ يا ذَا الْمَنِّ وَالْاِحْسانِ يا ذَا الْعِزَّةِ وَالسُّلْطانِ يا رَحيمُ
يا مَنْ هُوَ كُلِّ يَوُم فى شَاْن يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ شَاْنٌ عَنْ شَاْن، يا عَظيمَ الشَّأنِ يا مَنْ هُوَ بِكُلِّ مَكان، يا سامِعَ الْاَصْواتِ يا مُجيبَ الدَّعَواتِ يا مُنْجِحَ الطَّلِباتِ يا قاضِي الْحاجاتِ يا مُنْزِلَ الْبَرَكاتِ يا راحِمَ الْعَبَراتِ يا مُقيلَ الْعَثَراتِ يا كاشِفَ الْكُرُباتِ يا وَلِىَّ الْحَسَناتِ يا رافِعَ الدَّرَجاتِ يا مُؤْتِىَ السُّؤْلاتِ يا مُحْيِيَ الْاَمْواتِ يا جامِعَ الشَّتاتِ يا مُطَّلِعاً عَلَى النِيّاتِ
يا رادَّ ما قَدْ فاتَ يا مَنْ لا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْاَصْواتُ يا مَنْ لا تُضْجِرُهُ الْمَسْأَلاتُ وَلا تَغْشاهُ الظُّلُماتُ، يا نُورَ الْاَرْضِ والسِّماواتِ يا سابِغَ النِّعَمِ يا دافِعَ النِّقَمِ، يا بارِئَ النَّسَمِ يا جامِعَ الْاُمَمِ يا شافِىَ السَّقَمِ يا خالِقَ النُّورِ وَالظُّلَمِ يا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ يا مَنْ لا يَطَأُ عَرْشَهٌ قَدَمٌ، يا اَجْوَدَ الْاَجْوَدينَ يا اَكْرَمَ الْاَكْرَمينَ يا اَسْمَعَ السّامِعينَ يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ يا جارَ الْمُسْتَجيرينَ يا اَمانَ الْخائِفينَ يا ظَهْرَ اللاّجينَ يا وَلِىَّ الْمُؤْمِنينَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ يا غايَةَ الطّالِبينَ يا صاحِبَ كُلِّ غَريب يا مُؤنِسَ كُلِ وَحيد، يا مَلْجَاَ كُلِّ طَريد يا مَاْوى كُلِّ شَريد يا حافِظَ كُلِّ ضآلَّة، يا راحِمَ الشَّيْخِ الْكَبيرِ، يا رازِقَ الّطِفْلِ الصَّغيرِ يا جابِرَ الْعَظْمِ الْكَسيرِ يا فاكَّ كُلِّ اَسير، يا مُغْنِيِ الْبآئِسِ الْفَقيرِ، يا عِصْمَةَ الْخائِفِ الْمُسْتَجيرِ، يا مَنْ لَهُ التَّدْبيرُ وَالتَّقْديرُ يا مِنَ الْعَسيرُ عَلَيْهِ سَهْلٌ يَسيرٌ، يا مَنْ لا يَحْتاجُ اِلى تَفْسير، يا مَنْ هُوَ عَلى كُلِّ شْيء قَديرُ يا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيء خَبيرٌ يا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْء بَصيرٌ،
يا مُرْسِلَ الرِّياحِ يا فالِقَ الْاِصْباحِ يا باعِثَ الْاَرْواحِ يا ذَا الْجُودِ وَالسَّماحِ يا مَنْ بِيَدِهِ كُلُّ مِفْتاح، يا سامِعَ كُلِّ صَوْت يا سابِقَ كُلِّ فَوْت يا مُحْيِيَ كُلِّ نَفْس بَعْدَ المَوْتِ، يا عُدَّتي فى شِدَّتي يا حافِظي في غُرْبَتي يا مُؤنِسي في وَحْدَتي يا وَلِيّي في نِعْمَتي يا كَهْفي حينَ تُعْيينِى الْمَذاهِبُ وَتُسَلِّمُني الْاَقارِبُ وَيَخْذُلُني كُلُّ صاحِب،
يا عِمادَ مَنْ لا عِمادَ لَهُ، يا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ، يا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لَهُ، يا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ، يا كَهْفَ مَنْ لا كَهْفَ لَهُ، يا كَنْزَ مَنْ لا كَنْزَ لَهُ، يا رُكُنَ مَنْ لا رُكْنَ لَهُ، يا غِياثَ مَنْ لا غِياثَ لَهُ، يا جارَ مَنْ لا جارَ لَهُ، يا جارِىَ اللَّصيقَ، يا رُكْنِيَ اْلَوثيقَ، يا اِلـهي بِالتَّحْقيقِ، يا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتيقِ، يا شَفيقُ يا رَفيقُ
فُكَّني مِنْ حَلَقِ الْمَضيقِ، وَاصْرِفْ عَنّي كُلَّ هَمٍّ وَغَمٍّ وَ ضيق، وَاكْفِني شَرَّ ما لا اُطيقُ، وَاَعِنّي عَلى ما اُطيقُ، يا رآدَّ يُوسُفَ عَلى يَعْقُوبَ، يا كاشِفَ ضُرِّ اَيُّوبَ، يا غافِرَ ذَنْبِ داوُدَ، يا رافِعَ عيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَ مُنْجِيَهُ مِنْ اَيْدِي الْيَهوُدِ، يا مُجيبَ نِدآءِ يُونٌسَ فِى الظُّلُماتِ، يا مُصْطَفِيَ مُوسى بِالْكَلِماتِ، يا مَنْ غَفَرَ لاِدَمَ خَطيـئَتَهُ وَرَفَعَ اِدْريسَ مَكاناً عَلِيّاً بِرَحْمَتِهِ، يا مَنْ نَجّى نُوحاً مِنَ الْغَرَقِ، يا مَنْ اَهْلَكَ عاداً الاْوُلى وَثَمُودَ فَما اَبْقى وَقَوْمَ نوُح مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كانُوا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغى، وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوى، يا مَنْ دَمَّرَ عَلى قَوْمِ لوُط وَدَمْدَمَ عَلى قَوْمِ شُعَيْب، يا مَنِ اتَّخَذَ اِبْراهيمَ خَليلاً، يا مَنِ اتَّخَذَ مُوسى كَليماً وَاتَّخَذَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعينَ حَبيباً، يا مُؤْتِيَ لُقْمانَ الْحِكْمَةَ وَالْواهِبَ لِسُلَيْمانَ مُلْكاً لا يَنْبَغي لأَحَد مِنْ بَعْدِهِ، يا مَنْ نَصَرَ ذَا الْقَرْنَيْنِ عَلَى الْمُلُوكِ الْجَبابِرَةِ، يا مَنْ اَعْطَى الْخِضْرَ الْحَيوةَ، وَرَدَّ لِيٌوشَعَ بْنِ نوُن الشَّمْسَ بَعْدَ غرُوُبِها يا مَنْ رَبَطَ عَلى قَلْبِ اُمِّ مُوسى وَاَحْصَنَ فَرْجَ مَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرانَ، يا مَنْ حَصَّنَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيّا مِنَ الذَّنْبِ وَسَكَّنَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ، يا مَنْ بَشَّرَ زَكَرِيّا بِيَحْيى، يا مَنْ فَدا اِسْماعيلَ مِنَ الذَّبْحِ بِذِبْح عَظيم، يا مَنْ قَبِلَ قُرْبانَ هابيلَ وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلى قابيلَ، يا هازِمَ الْاَحْزابِ لِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ،
صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّدِ وَ عَلى جَميعِ الْمُرْسَلينَ وَمَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبينَ وَاَهْلِ طاعَتِكَ اَجْمَعينَ، وَاَسْأَلُكَ بِكُلِّ مَسْأَلَة سَأَلَكَ بِها اَحَدٌ مِمَّنْ رَضيتَ عَنْهُ، فَحَتَمْتَ لَهُ عَلَى الْاِجابَةِ يا اَللهُ يا اَللهُ يا اَللهُ، يا رَحْمنُ يا رَحمنُ يا رَحْمنُ، يا رَحيمُ يا رَحيمُ يا رَحيمُ، يا ذَا الْجَلالِ وَالْاِكُرامِ يا ذَا الْجَلالِ وَ الْاِكْرامِ يا ذَا الْجَلالِ وَالْاِكْرامِ،
بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فى شَيْء مِنْ كُتُبِكَ اَوِ اسْتَأثَرْتَ بِهِ فِى عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، وَبِمَعاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، وَبِمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتابِكَ، وَبِما لَوْ اَنَّ ما فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَة اَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُر ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ اِنَّ اللهَ عَزيزٌ حَكيمٌ وَ اَسْأَلُكَ بِاَسْمآئِكَ الْحُسْنَى الَّتب نَعَتَّها فى كِتابِكَ فَقُلْتَ وَللهِ الْاَسْمآءُ الْحُسْنى فَادْعوُهُ بِها، وَقُلْتَ اُدْعُوني اَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقُلْتَ وَاِذا سَأَلَكَ عِبادي عَنّي فَانّي قَريبٌ اُجيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ اِذا دَعانِ، وَقُلْتَ يا عِبادِيَ الّذَينَ اَسْرَفوُا عَلى اَنْفُسِهِمْ لا تَقْظَوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ،
وَاَنَا اَسْاَلُكَ يا اِلـهي وَاَدْعُوكَ يا رَبِّ وَاَرْجُوكَ يا سَيِّدي وَاَطْمَعُ فى اِجابَتي يا مَوْلايَ كَما وَعَدْتَني، وَقَدْ دَعَوْتُكَ كَما اَمَرْتَني فَافْعَلْ بي ما اَنْتَ اَهْلُهُ يا كَريمُ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمينَ وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ اَجْمَعينَ.

ثُمّ سَلْ حاجتك فَاِنَّها تُقضى ان شاء الله تعالى، وفي الرّواية المروية في مهج الدّعوات لا تدعو بهذا الدّعاء الاّ متطهّراً.
Read 876 times