تشریح انگیزه‌ها و اهداف حماسه ۱۵ خرداد‏ در کلام امام(ره)

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
تشریح انگیزه‌ها و اهداف حماسه ۱۵ خرداد‏ در کلام امام(ره)

امام در ۱۵ خرداد سال ۵۹ در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم ‌‏به تشریح انگیزه‌ها و اهداف این قیام و نکاتی درباره روشنفکرمآبان غرب‌زده‏ پرداختند که مشروح آن به شرح ذیل است:

‌‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‌‏پانزده خرداد چرا به وجود آمد؟ و مبدأ وجود آن چه بود؟ و دنباله آن در سابق چه‌‎ ‏بود؟ و الآن چیست؟ و بعدها چه خواهد بود؟ ۱۵ خرداد را کی به وجود آورد؟ و دنباله‌‎ ‏آن را کی تعقیب کرد؟ و الآن کی همان دنباله را تعقیب می‌کند؟ و پس از این امید به‌‎ ‏کیست؟ ۱۵ خرداد برای چه مقصدی بود؟ تاکنون برای چه مقصدی است؟ و بعدها‌‎ ‏برای چه مقصدی خواهد بود؟ ۱۵ خرداد را بشناسید و مقصد ۱۵ خرداد را بشناسید، کسانی که ۱۵ خرداد را به وجود آوردند بشناسید، کسانی که ۱۵ خرداد را دنبال کردند‌‎ ‏بشناسید، کسانی که از این به بعد امید تعقیب آنها هست بشناسید، مخالفین ۱۵ خردادماه و مقصد ۱۵ خرداد را بشناسید.‏

‌‏۱۵ خرداد از همین مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم‌‎ ‏بود و بعد از اینکه صحبت‌هایی و افشاگری‌هایی شد، دنباله آن منتهی به ۱۵ خرداد شد.

۱۵‌‎ ‏خرداد برای اسلام و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی روحانیت و‌‎ ‏همین جمعیت‌ها که الآن اینجا هستند. این‌ها بودند که ۱۵ خرداد را به وجود آوردند. همین‌‎ ‏سنخ جمعیت بودند که ۱۵ خرداد را به وجود آوردند و همین سنخ جمعیت بودند که‌‎ ‏کشته شدند. همین طبقه از افراد اسلامی بودند که برای اسلام قیام کردند و هیچ نظری جز‏اسلام نداشتند ۱۵ خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام‌‎ ‏ندارند در تعقیب ۱۵ خرداد تا حالا دنبال کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از‌‎ ‏اسلام ندارند امید آن است که تعقیب کنند و نهضت ما را به ثمر برسانند.‏

‌‌‌‏باید دید این جمعیت کی هستند. این‌ها که ۱۵ خرداد را به وجود آوردند و آن‌ها که در‌‎ ‏۱۵ خرداد، به طوری که مشهور است، پانزده هزار فدایی دادند و آن‌هایی که پس از ۱۵‌‎ ‏خرداد و ۱۵ خردادها و پس از قتل عام ۱۵ خرداد و قتل عام‌های دیگر در میدان‌ها آمدند‌‎ ‏چه قشری از جمعیت بودند؟ آنهایی که ۱۵ خرداد را به وجود آوردند، آنهایی که دنباله خرداد را تاکنون رساندند، آنهایی که برای شکستن سد رژیم فعالیت کردند، آن‌هایی‌‎ ‏که به خیابان‌ها ریختند و فریاد «الله اکبر» کردند، همین قشر از جمعیت بودند. حق مال همین‌‎ ‏قشر از جمعیت است، دیگران هیچ حقی ندارند. الآن مسیر ملت‌‎ ‏ما را کی منحرف می‌کند؟ چه گروه‌هایی هستند که ملت ما را از این مسیر می‌خواهند منحرف کنند؟ چه‌‎ ‏جمعیت‌هایی هستند که نهضت اسلامی را می‌خواهند از اسلامیتش منحرف کنند؟ اینها‌‎ ‏گروه‌هایی هستند که عده‌ای از آن‌ها نمی‌دانند قضایا را، جاهلند و عده‌ای هستند عالماً‌‎ ‏عامداً با اسلام مخالفند.

آن‌هایی که جاهلند باید هدایت کرد، باید گفت به آن‌ها که ای‌‎ ‏آقایان! که خیال می‌کنید به غیر از اسلام در ایران می‌تواند چیزی پیش ببرد، ای کسانی که‌‎ ‏گمان می‌کنید ‌‏[‌‏قدرتی‌‏]‌‏ غیر اسلام رژیم را ساقط کرده است، ای کسانی که احتمال‌‎ ‏می‌دهید که غیرمسلمین و غیر اسلام کس دیگر دخالت داشته است، شما مطالعه کنید،‌‎ ‏بررسی کنید اشخاصی که در ۱۵خرداد جان دادند، سنگ‌های قبرهای آنها را ببینید کی‌‎ ‏بودند این‌ها.

اگر یک سنگ قبر از این قشرهای دیگر غیر اسلامی پیدا کردید، آنها هم‌‎ ‏شرکت داشته‌اند. اگر در قشرهای اسلامی یک سنگ قبر از آن درجه‌های بالا پیدا‌‎ ‏کردید، آن‌ها هم شرکت داشته‌اند. ولی پیدا نمی‌کنید. هر چه هست این قشر پایین است،‌‎ ‏این قشر کشاورز است، این قشر کارگر است، این تاجر مسلم است، این کاسب مسلم‏ است، این روحانی متعهد است. هر چه هست از این قشر است. پس ۱۵ خرداد را به تبع‌‎ ‏اسلام این‌ها بوجود آوردند و به تبع اسلام این‌ها حفظ کردند و به تبع اسلام این‌ها نگهداری‌‎ ‏می‌کنند. کسانی که گمان می‌کنند غیر قدرت اسلام می‌توانست یک همچو سدی را‌‎ ‏بشکند در خطا هستند. ‏

انقلابی نمایان فرصت طلب‏ ‌‏و اما آن قشری که به واسطه مخالفت با اسلام با ما مخالفت می‌کنند، آنها باید به‌‎ ‏هدایت ـ اگر ممکن است علاج ـ کرد، والا با همان مشتی که رژیم را از بین بردید این‌‎ ‏وابسته‌ها را هم از بین خواهید برد. از ۱۵ خرداد تاکنون آنچه شده است، آنچه تحقق پیدا‌‎ ‏کرده است، با فعالیت همین قشر و با جان نثاری همین جمعیت و با خون دادن همین طبقه‌‎ ‏بوده است. این‌ها حق دارند در همه چیزهایی که باید تحقق پیدا بکند رأی بدهند. آن‌هایی‌‎ ‏که در خارج بودند و حالا آمده اند و آن‌هایی که در خارجِ صف بوده‌اند و حالا وارد صف‌‎ ‏شده‌اند هیچ حقی در این نهضت ندارند و نظر آن‌ها هیچ اعتباری ندارد. نظر آن ملتی که‌‎ ‏نهضت را به وجود آورد و قدرت‌های بزرگ را شکست و بعد از این هم دنبال همین‌‎ ‏قدرت خواهد بود، تمام حَظّ مال این‌هاست. نظرهای این‌ها میزان است. نظرهای دیگران‌‎ ‏اگر موافق با نظر اینهاست، اگر دنباله اسلام است، اگر با حفظ اسلام و احکام است، اهلاً و‌‎ ‏مرحبا و اگر انحراف است آن‌ها باید بروند آنجایی که قبلاً بوده‌اند.

انحرافات را از کجا‌‎ ‏بشناسیم؟ از کجا بدانیم که ‌‏[‌‏تفاوت‌‏]‌‏ قشر نهضت به وجودآور، با قشرهای مخالف‌‎ ‏نهضت چیست؟ از کجا بفهمیم؟ از نوشته‌های آنها، از گفتار آن‌ها، از اجتماعات آن‌ها، از‌‎ ‏میتینگ‌های آنها. هر اجتماعی که براساس اسلام و قوانین اسلام است، بر مسیر این ملت‌‎ ‏است و هر اجتماع و هر نطق و هر خطابه و هر قلم‌فرسایی که برخلاف مسیر اسلام است،‌‎ ‏هرچه باشد خلاف این نهضت است. مخالفین شما می‌خواهند خون را شما دادید،‌‎ ‏استفاده را آنها ببرند. مخالفین شما می‌خواهند زحمت‌ها را شما کشیدید، میوه‌ها را آنها‌‎ ‏بچینند. مخالفین شما ملت ستمدیده هیچ رنجی نبردند، در زمان طاغوت هم هیچ رنجی‌‌‏نبردند، برای اینکه تبع بودند، موافق بودند یا ساکت بودند. حالا که شما سفره را پهن‌‎ ‏کردید، این‌ها به دور سفره نشسته‌اند برای استفاده. کاش می‌گفتند شما هم شریک، لکن‌‎ ‏می‌گویند ما، و شما نه. و روحانیت نه. ما و قشرهای دیگر نه. همه چیز را برای خودشان‌‎ ‏می‌خواهند. ما و اسلام نه! ‏

سخنی با غرب باوران بیگانه از ۱۵ خرداد‏

ای غربزده‌ها! ای اجنبی زده‌ها! ای انسان‌های میان تهی! ای انسان‌های بی‌محتوا! به خود‌‎ ‏آیید همه چیز خودتان را غربی نکنید. ملاحظه کنید چیزهایی که در غرب است، چیزهای‌‎ ‏خوبی که در غرب است، ملاحظه کنید جمعیت حقوق بشر که در غرب است، ببینید چه‌‎ ‏اشخاصی هستند و چه مقاصدی دارند. این‌ها حقوق بشر را می‌خواهند ملاحظه کنند، یا‌‎ ‏حقوق ابرقدرت‌ها را؟ اینها دنبال ابرقدرت‌ها هستند و حقوق ابر قدرتها را می‌خواهند تأمین‌‎ ‏کنند.

شما ای حقوقدان‌های ما! ای جمعیت حقوق بشر! دنباله این حقوقدان‌ها نروید. شما‌‎ ‏مثل این قشر، این قشر زحمتکش، حقوق را اجرا کنید. این‌ها جمعیت حقوق بشر هستند. ‏این‌ها برای حقوق بشر زحمت می‌کشند. اینها تأمین آسایش بشر را می‌کنند. شما صحبت‌‎ ‏می‌کنید! این‌ها عمل می‌کنند. این کارگرها، این دهقان‌ها، این‌ها جمعیت حقوق بشر و‌‎ ‏حقوقدان هستند. این‌ها عمل می‌کنند، و شما می‌نویسید. هیچ یک از شما در راه رسیدن‌‎ ‏بشر به حقوق خودش فعالیت ندارد. آنکه فعالیت دارد همین جمعیتی هستند که امروز‌‎ ‏قیام کرده و ۱۵ خرداد قیام کرد. این‌ها برای بشر دلسوزند، برای اینکه مسلمند. این‌ها‌‎ ‏مسلمند. اسلام برای بشر دلسوز است. شما که مسیرتان غیر اسلام است برای بشر هیچ‌‎ ‏کاری نمی‌کنید، می‌نویسید و می‌خواهید نهضت را منحرف کنید، می‌گویید تا نهضت را‌‎ ‏منحرف کنید.

‌‏تواضع و تعظیم در برابر ملت‏

از ۱۵ خرداد تا حالا که آمدیم، خون دادیم یعنی شما خون دادید، من که نشسته‌ام‌‎ ‏اینجا. من هم هیچ حقی ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه‏ ‌‏کردید، ماها هیچ حقی نداریم.

ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم.‎ استفاده عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم! خاک بر سر‌‎ ‏من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده‌اش را ببرم! گریه و ابراز احساسات شدید‌‎ ‏جمعیت و شعار درود بر خمینی‌‏] ‏طبقه‌های بالا، آن‌هایی که فعالیت هیچ نداشتند و مخالفت هم‌‎ ‏ندارند، حقی ندارند، و نباید حقی داشته باشند، لکن اگر از حالا خدمت بکنند، صاحب‌‎ ‏حق می‌شوند. و من مأیوسم که خدمت بکنند.

آن‌هایی که نظر انحرافی دارند، آن‌هایی که‌‎ ‏نظر خیانت به اسلام و این ملت دارند، آن‌هایی که اسلام ۱۴۰۰ ساله را کافی نمی‌دانند،‌‎ ‏آن‌ها باید حسابشان را از ملت جدا کنند. جدا هم هست. ما از این به بعد احتیاج به شما‌‎ ‏داریم. احتیاج به همین طبقه؛ و بی نیاز از آن طبقات. ‏

‌‏مخالفان اجرای اسلام‏ ‌‏امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند. این حرف‌ها که گفته می‌شود نظیر‌‎ ‏همان حرف‌ها بود که گفته شد که «حالا زود است صبر کنید.» ما اگر اسلام را در این انقلاب،‌‎ ‏در این نهضت احکام اسلام را پیاده نکنیم، کی پیاده خواهیم کرد؟ چه وقت همچو‌‎ ‏نهضتی تحقق پیدا می‌کند؟ اگر این نهضت خدای نخواسته بخوابد و به خاموشی بگراید،‌‎ ‏کی می‌تواند دیگر اسم اسلام را بیاورد؟ ‏

اگر ما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم، کی اجرا بکنیم؟ آقایانی که می‌گویید‌‎ ‏نمی‌شود، پس کی می‌شود؟ پس بگویید هیچ وقت اسلام نه! بگویید نهضت منهای‌‎ ‏اسلام. همان طوری که گفتید اسلام منهای روحانیت، حالا هم بگویید نهضت منهای‌‎ ‏اسلام. اگر با این نهضت اسلام را متحقق نکنید و احکام اسلام را مو به مو جاری نکنید،‌‎ ‏مأیوس باشید دیگر نخواهد شد.

آن‌هایی که به اسلام عقیده دارند، آن‌هایی که دلشان برای‌‎ ‏قرآن می‌تپد، امروز باید فعالیت کنند. ۱۵ خرداد برای همین بود. قبل از ۱۵ خرداد برای‌‎ ‏اسلام بود قیام روحانیون، قیام ۱۵ خرداد برای همین بود، بعد از آن هم دنباله همین بود. اسلام بود لَیْسَ اِلاّ. ما غیر اسلام نمی‌خواهیم و اسلام در همه وقت و خصوصا حالا قابل‏ اجراست. ‏

‌‏هشدار و اخطار‏

آقایان! توجه کنید به گفته‌های خودتان، توجه کنید به نوشته‌های خودتان، توجه‌‎ ‏کنید که شما را اسلام از قید و بند آزاد کرد. توجه کنید که شما را اسلام از بلاد خارج‌‎ ‏به داخل کشاند. توجه کنید که اسلام شما را از زاویه‌ها بیرون کشید، از کنج خانه‌ها‌‎ ‏بیرون کشید. توجه کنید که اسلام قلم شما را آزاد کرد. توجه کنید که اسلام بیان شما‌‎ ‏را آزاد کرد. حالا بر ضد اسلام؟!

مسلمین می‌توانند تحمل کنند که اسلام و خون‌‎ ‏مسلمین شما را آزاد کرد، و حالا بر ضد اسلام قیام می‌کنید؟ چیز می‌نویسید؟ این‌‎ ‏کفران نعمت است . خداوند این نعمت را به شما داد. شکرانۀ این نعمت این است‌‎ ‏که تبعیت کنید از اسلام. توبه کنید از حرف‌هایی که می‌زنید. توبه کنید از نوشته هایی که‌‎ ‏می‌نویسید. گرایش کنید به اسلام. گرایش کنید به طبقات پایینی که شما پایین می‌دانید و از‌‎ ‏شما بالاترند. این‌ها چهره نورانی اسلام و مسلمینند. اینها چهره‌هایی هستند که رسول خدا‌‎ ‏آنها را می‌پذیرد. اینها چهره‌هایی هستند که محبوب خدا هستند. شما هم وارد این‌ها‌‎ ‏بشوید، چهره خودتان را با این‌ها منطبق کنید، آراء خودتان را با این‌ها منطبق کنید. هی دم از‌‎ ‏غرب چقدر می‌زنید! چقدر میان تهی شدید! باید احکام اسلام را با احکام غرب‌‎ ‏بسنجیم! چه غلطی است! شکر نعمت این است که به اسلام وفادار باشید.

من به شما‌‎ ‏اخطار می‌کنم که به اسلام وفادار باشید، من شما را نصیحت می‌کنم. من در همین مدرسه‌‎ ‏شاه را نصیحت کردم و نشنید، شما که چیزی نیستید. عصر عاشورا من گفتم کاری نکن که‌‎ ‏ملت تو را بیرون کند. نشنید و کاری کرد که ملت بیرونش کرد.‌‌‌‏

برادرهای من! از هر قشری که هستید، وقت نگذشته است، وقت‌‎ ‏توبه باقی است. بیایید با این ملت برادروار در این راه راهپیمایی کنید. یکی از شما توی‌‎ ‏این جمعیت نیست! یک دانه از شما توی این جمعیت نیست! بیایید با این مردم هم رأی‌‎ ‏باشید، هم صدا باشید. بیایید به سوی‌‎ ‏اسلام که همه شما را نجات داد. به شکرانه نعمت‌‎ ‏از اسلام وفاداری کنید. برای اسلام باشید. برادرهای من! آنچه می‌خواهید در اسلام ‏است.

آنچه می‌خواهید در این کنج مدرسه‌هاست. زندگی آن‌ها را ببینید و مقایسه کنید با‌‎ ‏آن‌هایی که برای بشر دلشان می‌تپد! یعنی با قلم، یعنی با بیان! ببینید اینها در چه حال هستند. ‏ببینید زندگی روحانیت چه است. ببینید زندگی این طبقه کارگر چه است. ببینید زندگی‌‎ ‏این کشاورز چه است. زندگی این کاسبکار چه است. برای این‌ها فکر کنید.

دلسوزی این‌‎ ‏نیست که قلم بردارید بر ضد اسلام چیز بنویسید، به اسم حقوق بشر و به اسم حقوقدان با‌‎ ‏اینها همراهی کنید. شماها تا حالا برای این ملت از جیبتان چیزی خرج کردید؟ به وجدان‌‎ ‏خودتان من ارجاعتان می‌کنم. آن‌هایی که دلشان برای این مستمندان و این بشر می‌سوزد،‌‎ ‏این زن‌های اطراف شهر قم و زن‌های جنوب تهران و زن‌های جنوب همه شهرستان‌‌ها. جنوب‌‎ ‏به معنای اینکه شما می‌گویید اینها پایین هستند. این‌ها حقوق بشر را می‌دانند و عمل‌‎ ‏می‌کنند. اینها طلاهایشان که ذخیره یک پنجاه سال، بیست سال، سی سالشان بود آمدند‌‎ ‏برای مستمندان دادند. شما چه کردید؟ شماها چه کردید؟ بگویید. شما هم همراهی کنید‌‎ ‏با این مستمندان. شما با این طبقه همراه بشوید. نمی‌گویم پول بدهید، می‌گویم قلمتان‌‎ ‏موافق باشد، قدمتان موافق باشد، رأیتان موافق باشد، اسلام را حفظ کنید.

اسلام برای شما‌‎ ‏خوب است. برای دنیایتان خوب است. اگر آخرت را هم قبول ندارید، برای دنیایتان‌‎ ‏خوب است. با روحانیون مخالفت نکنید، رای دنیایتان خوب است. این‌ها هستند، این قشر‌‎ ‏روحانی متعهد، این قشر روحانی که توی این حجره‌های کوچک دو تا سه تا زندگی‌‎ ‏می‌کنند که بیرونشان کردند، این جمعیت زاغه نشین‌های اطراف شهرها که هر هفت نفر،‌‎ ‏هشت نفر آنها در یک سوراخی زندگی می‌کنند، این‌ها حقوق بشر را بهتر از ما می‌دانند. این‌ها جمعیت دلسوزی برای بشرند. این‌ها جمعیت حقوق بشرند، نه من و شما. بیایید برای‌‎ ‏این‌ها فکری بکنید، برای این‌ها. دولت و ملت برای این طبقه فکر کنند. این‌ها حق دارند. حق‌‎ ‏این‌ها را ادا کنید. و همین‌ها حق بشر را دارند ادا می‌کنند.‏

پند و اندرز به روشنفکرمآب‌ها

‌‏من به شما جمعیت‌ها، جمعیت‌هایی که هر چند روز دور هم می‌نشینید، نصیحت می‌کنم.‏ من علاقه دارم که همه سعادتمند باشید. من نصیحت می‌کنم که مسیر خودتان را از اسلام‌‎ ‏جدا نکنید. مسیر خودتان را از روحانیت جدا نکنید. این قدرت الهی را. این قدرت‌‎ ‏روحانیت که یک قدرت الهی است، از دست ندهید. اگر این قدرت از دست برود، شما‌‎ ‏هیچ خواهید بود. این قدرت روحانی است که مردم را به کوچه‌ها می‌کشد. قدرت اسلام‌‎ ‏است که از حلقوم روحانیت بیرون می‌آید. اینها را نشکنید.

خدایا، تو می‌دانی که من‌‎ ‏برای اینکه معمم هستم از روحانیت طرفداری نمی‌کنم. برای اینکه می‌دانم این قشرند،‌‎ ‏که می‌توانند ملت را نجات بدهند، این قشرند که مردم آن‌ها را می‌خواهند. این‌‎ ‏مساجد است که این بساط را درست کرد. این مساجد است که نهضت را درست کرد. در‌‎ ‏عهد رسول‌الله هم، و بعد از آن هم تا مدت‌ها، مسجد مرکز اجتماع سیاسی بود، مرکز‌‎ ‏تجییش جیوش بود.

«محراب» یعنی مکان حرب، مکان جنگ هم جنگ با شیطان، و هم‌‎ ‏جنگ با طاغوت. از محراب‌ها باید جنگ پیدا بشود، چنانکه پیشتر از محراب‌ها پیدا می‌شد از‌‎ ‏مسجدها پیدا می شد. ای ملت! مسجدهای خودتان را حفظ کنید. ای روشنفکران‌‎ ‏مسجدها را حفظ کنید، روشنفکر غربی نباشید.

روشنفکر وارداتی نباشید! ای حقوقدان‌ها! مسجدها را حفظ کنید. بروید به مسجد، نمی‌روید! این مسجدها را حفظ کنید تا این‌‎ ‏نهضت به ثمر برسد، تا مملکت شما نجات پیدا کند. خداوند ان شاءالله این مسجدها را‌‎ ‏برای ما حفظ کند. خداوند ان شاءالله روحانیون را برای ما حفظ کند. خداوند ان شاءالله ‌‎ ‌‏مخالفین را هدایت کند. خداوند ان شاءالله ملت ما را سعادتمند کند. ‏

‌‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام؛ جلد ۸

خوانده شده 666 مرتبه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید