آراء و مقالات دینی

مباهله در منابع تاریخی اهل سنت
مباهله در منابع تاریخی اهل سنت
مباهله یکی از وقایع قطعی و مسلم تاریخ پیامبر اسلام(ص) است که بـه دلیل اهـمیت خـاصی که داشته است، بسیاری از مورّخان در منابع خود…