پیام های امام راحل و مقام معظم رهبری به کنگره عظیم حج (2)