چرا امامت باید در حضرت ولی عصر (عج) خاتمه پیدا کند؟

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
چرا امامت باید در حضرت ولی عصر (عج) خاتمه پیدا کند؟

بر اساس روایات، بعد از ظهور امام زمان ـ علیه السلام ـ بحث رجعت ائمه طاهرین ـ علیهم السلام ـ مطرح است و همه امامان و یا بعضی از آن بزرگواران رجعت خواهند کرد و امامت و حکومت می کنند و لذا با این وضعیت دیگر سؤال مورد نظر جایی ندارد.

 نهم ربیع الاول، سالروز امامت حضرت حجت (عج) است که به این مناسبت به انتشار پرسش و پاسخی پیرامون امامت این امام همام خواهیم پرداخت.

 

    

- سؤال

چه دلیلی وجود دارد که الزاما امامت باید در حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ خاتمه پیدا کند و نباید امامی بعد از ایشان وجود داشته باشد؟ آیا عادلانه و حکیمانه است؟ چرا؟

   

- پاسخ

سوال به شکل کلی و مبهم مطرح شده است به گونه ای که دو احتمال در آن داده می شود، برای این که جواب وافی و کامل به آن بدهیم هر دو احتمال آن را مطرح نموده و به هر کدام به طور جداگانه پاسخ می دهیم:

    

الف. ممکن است مقصود از سؤال مورد نظر این باشد که چرا امامت و رشته آن به امام دوازدهم ـ علیه السلام ـ ختم شد، به این معنا که چرا امام مهدی ـ علیه السلام ـ مثل بقیه امامان، امامت اش سیر طبیعی پیدا نکرد و بعد از او امام دیگر نیامد تا بحث غیبت و محرومیت مردم در طول تاریخ پیش نیاید؟ زیرا وقتی سلسله امامت به یک نفر خاتمه پیدا نکند و طبق معمول بعد از این که امامی شهید می شود و یا رحلت می کند امام دیگری جایش را می گیرد، مردم برای همیشه از حضور امام و حجت خدا بهره مند می گردند!؟

    

ب. ممکن است مقصود از سئوال مورد نظر این باشد که چرا بعد از دوران امامت امام زمان ـ علیه السلام ـ بعد از ظهور امام دیگری نیست و امامت با حکومت آن بزرگوار بعد از ظهور پایان می یابد!؟

در پاسخ به احتمال اول که ظاهراً مقصود هم همین باشد، باید گفت: مناصب و مقاماتی که انسان ها به طور کلی ممکن است به آن ها دست یابند، بر اساس یک محاسبه دقیق می باشد که ممکن است خیلی از اسرار و حکمت های آن از ما پنهان باشد و یا لااقل نسبت به آن بی توجه هستیم. در این که افراد در هر قسمتی از زندگی و در مسائل مختلف آن به اندازه استعداد، لیاقت و ظرفیت وجودی خودش بروز و ظهور می کنند جای هیچ گونه  تردیدی وجود ندارد و واقعیت های خارجی در اجتماعات شاهد این مدعا است، همه به وضوح می بینیم که منصب ها و مقامات موقت در اداره امور مردم در یک کشور و حتی یک استان و شهرستان به افرادی واگذار می گردد که توان اداره یک مملکت و یا شهر و محله را دارند و اساس اداره و مدیریت زندگی بشر و حتی در بعضی حیوانات بر همین بنا استوار است که در واگذاری هر پست و مدیریتی توانایی و استعداد اشخاص در نظر گرفته می شود.

در خصوص امامت که از مهم ترین شئون زندگی بشر در بخش های مختلف مربوط به دین و دنیای انسان ها  است، لحاظ و رعایت این اصل یعنی شایستگی و دارا بودن اوصاف رهبری و پیشوائی انسان ها بیش از هر چیزی دیگر ضروری و لازم است.

    

مسلما کسانی می توانند به مقام امامت و رهبری جوامع بشری آن هم در بالاترین حد آن که مقام خلیفة اللهی  است برسند که دارای اوصاف و خصوصیات و ویژگی های فوق العاده باشند که دیگران فاقد آن هستند و این اوصاف و شایستگی را خداوند متعال بر اساس علم ازلی خود به همه امور می داند و لذا بر اساس حکمت و مصلحت ربوبی که برخاسته از علم ازلی او به امور است به بعضی از افراد واگذار فرموده است و این که به کسانی دیگر واگذار نکرده، قطعا شایستگی و ظرفیت آن مقام را نداشته اند و اینکه عده انبیاء و اوصیاء خصوصاً امامان ـ علیهم السلام ـ مشخص و محدود اند، قطعا به خاطر محدودیت افراد شایسته و صالح که بتوانند به این مقامات برسند می باشد و در واقع این که رسول مکرم اسلام در جاهای متعدد و در زمان های مختلف می فرمود: «... امامان بعد از من دوازده نفراند که نه نفر آن ها از فرزندان حسین اند که خداوند علم مرا به آن ها عطا فرموده و فهم مرا، پس وای بر کسانی که با آن ها بغض و عداوت بورزند.»[۱] به این معنا است که افراد شایسته برای امامت که خداوند آن ها را بر اساس لیاقت و شایستگی به رهبری مردم بعد از من انتخاب کرده است دوازده  نفر هستند، زیرا ممکن است خیلی کسانی پیدا بشوند که ادعای امامت بکنند و یا عده ای آن ها را امام بپندارند و یا شبهه بکنند که چرا امام نشدند و یا امامت چرا محدود به عده خاصی شده اند، که در حقیقت شایستگی برای این مقام را نداشته و ندارند و لذا نمی توانند امام باشند.

     

اما اگر مقصود از سوال مورد نظر احتمال دوم باشد که بعید به نظر می رسد، در پاسخ آن باید گفت که: بر اساس روایات، بعد از ظهور امام زمان ـ علیه السلام ـ بحث رجعت ائمه طاهرین ـ علیهم السلام ـ مطرح است و همه امامان و یا بعضی از آن بزرگواران رجعت خواهند فرمود و امامت و حکومت می کنند و لذا با این وضعیت دیگر سؤال مورد نظر جایی ندارد.

خوانده شده 848 مرتبه