حج به استطاعت معنوی نیاز دارد

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
حج  به استطاعت معنوی نیاز دارد

حج از بزرگترین عبادات اسلامی محسوب می شود. از این جهت که مجموعه تمام عبادات است .یکی از دلایل اهمیت حج به خاطر پوشیدن لباس احرام است که نشانه ایمان و تقوا و خلع لباس دنیا و دوری از  تعلقات دنیوی است. هیچ عبادتی مانند حج مجموعه ای از عبادات نیست. حج دارای اسرار و رموز و حکمتهای بیشماری است . سه دسته از مردم به حج می روند . عده ای به حج می روند که عمل ظاهری انجام داده باشد و به عنوان یک عبادت ثواب ببرند. عده ای حج می روند که نه فقط خانه را ببینند بلکه صاحب خانه را ببینند ، عده ای هم به حج می روند که خانه و صاحب خانه را در درون خود ببینند.

 

این مهم است که جز کدام دسته باشیم و بدانیم از عبادت حج چه می خواهیم برداشت کنیم . هنگامی که احرام می بندیم در واقع چیزهایی را بر خود حرام می کنیم و در تمام مدت حج ما محرم هستیم. در این زمان که کوتاه هم نیست، هیچ خطایی نباید از حاجی سر بزند. حج ریاضت و تمرین دشواری است به نحوی که در سایر ایام زندگی هم باید از آن الگو بگیریم.

 

دومین خصوصیت حج این است که بر همه واجب نیست و بر کسانی که استطاعت دارند واجب است. ملاک هم فقط استطاعت مالی نیست بلکه حال درونی فرد مهم است که عارفان مطالب فراوانی درباره آن گفته اند. اگر فقط به استطاعت مالی توجه کنیم آن وقت حج فقط در استطاعت افراد غنی است و افراد ضعیف تر از آن محرومند. عطار در تذکره الاولیا از عبد اله ابن مبارک می گوید که پیغمبر به خواب او می آید و می فرماید فقط حج تو قبول است در حالیکه او اصلا به حج نرفته بود و مال خود را به خانواده یتمیمی داده بود که از شدت گرسنگی کبوتر مرده ای را خورده بودند. اما خداوند اجازه می دهد  در روزهای موسم حج همه مردان و زنان این مراسم را به جا آورند. این فراخوان است برای همه بندگان . اما باید استطاعت مالی و جانی وجود داشته باشد.
سومین حکمت حج این است که حج نشانه ای از عظمت اسلام است . به نحوی که عده ای از مسلمین کنار هم جمع می شوند و عبادتی جمعی انجام می دهند که این نشان دهنده اتحاد بین مسلمین است که تفرقه ای بین آنها راه ندارد.

 

چهارمین حکمت حج این است که جنبه تربیتی دارد و سیر آفاق و انفس است. حضرت علی ع در یکی از قصاید خود اشاره می کند که سفر حج 5 فایده دارد: رفع اندوه ، کسب معاش بابرکت ، دانایی ، ادب و همنشینی با ارباب نظر اینها جنبه های تربیتی حج است .

 

یکی دیگر از حکمتهای حج این است که خود مکه قابل احترام است . خداوند می فرماید اولین خانه ای که برای مردم بنا شد ، خانه کعبه است که مبارک است و باعث هدایت مردم است به همین دلیل ارزشمند است .

خوانده شده 487 مرتبه