مجوس و مشرك بودن ايراني ها ! (2)

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)

در صفا نشسته بودم و در كنار من يك زائر افغاني نشسته بود. هر دوي ما مشغول خواندن دعا بوديم. يك وهابي به ما اشاره كرد و گفت: برويد نماز بخوانيد و اينجا ننشينيد!!!

مرد افغاني رو به من كرد و گفت: ايراني و شيعه هستي؟ گفتم: بله. چطور؟

گفت: اينها شيعيان را قبول ندارند و به آنها مي گويند مشرك! من يك دوست شيعي در سفارت افغانستان داشتم.او مي گفت: يك دوست سني مذهب دارم كه ما هميشه پشت سر او نماز مي خوانديم، ولي او حاضر به نماز خواندن پشت سر امام جماعت شيعه نمي شد. از او انتقاد كردم و گفتم: چرا شما پشت سر ما نماز نمي خواني؟

گفت: علت اين است كه شيعيان مشرك هستند و طبق احكام ما، نمي شود پشت سر يك مشرك نماز خواند!

به او گفتم: شيخ احمد الطيب شيخ الازهر مصر گفته است كه من پشت سر شيعيان اقتدا مي كنم و اين كه بعضي گفتند شيعه كافر است، دليلي در قرآن و سنت وجود ندارد.

از اعتقادات وهابي ها متعجب شدم و به مرد افغاني گفتم: ما طبق فتواي رهبر خودمان كه براي وحدت مسلمين، به ما دستور داده است تا پشت سر سني ها نماز بخوانيد و در نماز جماعت آنها شركت كنيد، عمل مي كنيم.

مرد افغاني گفت: شما يك رهبر آگاه به نام امام خميني داشتيد و شما را امر كرد كه پشت سر اهل سنت نماز بخوانيد و شما هم اطاعت كرديد، ولي متأسفانه در علماي ما كسي مانند امام خميني پيدا نمي شود كه هم عالم باشد و هم آگاه، تا به ما امر كند و ما اطاعت كنيم.

خوانده شده 2629 مرتبه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید