نحوه صلوات فرستادن شيعيان

امتیاز بدهید
(2 امتیاز)

يكي از زائران خانه خدا پس از بازگشت از سفر حج سال گذشته، مي گفت: در حال زيارت قبر پيامبر (ص) بودم و صلوات مي فرستادم.

يكي از زائران هندي كه به نحوه صلوات فرستادن اعتراض داشت، گفت: شما چرا ‹و آله› را اضافه مي كنيد؟

گفتم: شما قبولي نمازهايتان را بدون صلوات بر محمد و آل محمد صحيح نمي دانيد، چرا هنگام صلوات فرستادن ‹وآل محمد› را نمي گوييد؟

امام شافعي مي گويد: ‹‹ يا اهل بيت رسول اله حبكم فرض من اله في القرآن انزله. يكفيكم من عظيم الشأن انكم، من لا يصلي عليكم، لا صلاه له››.

همچنين در تكبير دوم بعد از نماز ميت مي گوئيد  ‹اللهم صلي علي محمد و آل محمد›.

گفت: اينجور صلوات فرستادن و نماز خواندن با صلوات وارد شده است. اگر اينگونه نخوانيم تخلف است و تخلف جائز نيست.

به او گفتم: ما هم اين را رعايت مي كنيم و در صلوات هميشگي خود، صلوات را كامل مي گوئيم مانند صلوات فرستادن شما در نماز.

نزديك نماز بود، او به من دست داد و شروع به اقامه نماز كرديم.

خوانده شده 4387 مرتبه
مطالب بیشتر از این مجموعه: « ولايت ائمه اطهار متعه »