محقق و اندیشمند غنایی : انقلاب اسلامی ایران پیروزی یک نهضت آزادی خواه بود

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
محقق و اندیشمند غنایی : انقلاب اسلامی ایران پیروزی یک نهضت آزادی خواه بود

دکتر مصطفی باجلال محقق و اندیشمند غنایی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی رویدادی بود که با ایجاد وحدت در میان مسلمانان شکل گرفت، گفت: انقلاب ایران مقابله با استبداد را دنبال کرد. این انقلاب در امتداد  جریان های آزادی خواه و استقلال‌طلبانه و عدالت‌خواهانه‌ بود که توانست با ایجاد یک نظام با ثبات اسلامی در چارچوب نظام جمهوری، نقش مهمی در روند نظم جهانی و به‌خصوص تحولات جهان اسلام داشته باشد.

وی افزود: انقلاب اسلامی نقطه‌ آغازی بر تحولات تاریخی اسلام است. انقلابی که بر اساس اعتقاد به ارزش‌های اسلامی، نقش آفرینی جدی مردم و با رهبری یک عالم و فقیه شکل گرفت و توانست به تحولی تاریخ‌ساز در عالم تبدیل شود. چنانکه این حرکت عظیم زیر سایه اتحاد مردم و رهبران آغاز شد و در نتیجه به شکل گیری یک نظام اسلامی بزرگ منتهی شد که مبنای آن حرکت ملت به سمت خدا، اهداف الهی و ارزشهای الهی بود.

وی با تاکید بر اینکه حکومت اسلامی با مشارکت گسترده مردم و تحت رهبری اندیشمندان اسلامی و بر اساس آموزه های اسلامی و با توجه به ویژگی های اجتماعی و فرهنگی ایران شکل گرفت، افزود: نقش آفرینی انقلاب اسلامی در منطقه و جهان برگرفته از اصول فکری حضرت امام خمینی (ره) است و رویکرد مقاومت و پایداری رهبرانی دینی این انقلاب به عنوان یک گفتمان مهم و پیشرو در جهان تبدیل شده است. بسیاری از اقدامات جریان های اسلامی متاثر از اندیشه های انقلاب است. چنانکه رهبران این نهضت ها مشخصا الگوی حرکت خود را انقلاب اسلامی ایران می دانند.

به گفته دکتر مصطفی باجلال انقلاب اسلامی ایران بیش از همه انقلابی مبتنی بر ارزشهای دینی و فرهنگي بود كه در مقابل فرهنگ مسلط غرب ايستاد. بنابراین اصلی ترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران برجسته شدن معنویت در عرصه زندگی مردم یا معنویت‌بخشی به زندگی مردم است.

خوانده شده 677 مرتبه