نكاتى پيرامون 313 يار مخصوص حضرت مهدى (عج)

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
نكاتى پيرامون 313 يار مخصوص حضرت مهدى (عج)

پيرامون 313 يار مخصوص وويژه امام زمان به دو نكته مهم اشاره مى نماييم:

1- تواتر حديث 313 نفر

در همه جا معروف است و در كتابهاى مربوط به امام زمان (عج) نوشته شده كه هنگام ظهور آن حضرت 313 نفر ياران مخصوصش به او مى پيوندند و همچون كوه در برابر حوادث ايستادگى كرده و همراه امام ع هستند و اين حديث 313 نفر در كتب معروف مانند بحار الانوار و اثبات الهداة و منتخب الاثر...آمده است.

2- ويژگيهاى مخصوص ياران خالص يعنى 313 نفر

الف) امام مهدى (عج) در انتظار آنها به سر مى برد:

هنگام ظهور امام قائم ع آن حضرت قبل از آنكه كنار كعبه برود و تكيه بر كعبه كند و صداى دل آراى خود را بلند كرده و به جهانيان برساند، در مكانى به نام ذى طوى در انتظار 313 نفر از ياران خاصش توقف مى كند تا اينكه آنها مى آيند و به آن حضرت مى پيوندند... و از آنجا همراه امام به كنار كعبه مى روند...

ب) 313 نفر از اطراف جهان جمع مى شوند .

امام باقر ع مى فرمايد : خداوند براى حضرت قائم (عج) از دورترين شهرها به تعداد جنگاوران جنگ بدر، 313 مرد را جمع مى كند.

ج) 313 نفر نخستين بيعت كنندگان با حضرت قائم (عج) هستند.

هنگام ظهور نخستين كسانى كه پس از جبرييل امين ع با امام قائم (عج) بيعت مى كنند، همين 313 نفر هستند و اين مطلب در احاديث آمده است. البته بايد توجه داشت كه آغاز ظهور ياران امام زمان 313 نفرند و گرنه بطور سريع برياران آن حضرت افزوده مى شود، بطورى كه در همان آغاز به 10000 نفر مى رسند.

د) 313 نفرجانبازن سلحشورند.

امام سجاد ع مى فرمايد: اين 313 نفر در حدّى از ايثار و جانبازى و شجاعت و سلحشورى هستند كه دشمنان قائم جمع مى شوند تا آن حضرت را به قتل برسانند، همين 313 نفر با دفاع قهرمانانه در راه آن حضرت دشمنان را دفع مى كنند.

هـ) 313 نفر پرچمداران و حاكمان روى زمين هستند.

امام صادق ع فرمود: گويا امام قائم (عج) را بر بالاى منبر كوفه مى نگرم كه يارانش 313 نفر مرد به تعداد جنگاوران مسلمانان جنگ بدر ـ اطرافش را گرفته اند اين ياران پرچمداران و حاكمان بر مردم در زمين از جانب خداوند هستند.

و) 313 نفر امت معدوده و همچون پاره هاى ابرهاى متراكم هستند.

در قرآن مى خوانيم ـ هر جا كه باشيد، خداوند همه شما را حاضر مى كند ـ در تفسير اين آيه شريفه امام باقر ع مى فرمايد: منظور ياران قائم (عج) اند كه 313 نفرند، به خدا سوگند منظور از امت معدوده كه (در سوره هود آمده) آنها هستند. به خدا سوگند در يك ساعت همگى جمع مى شوند، همچون پاره هاى ابر پائيزى كه بر اثر باد جمع و متراكم مى گردد.

ز) 313 نفر ركنها و پايه هاى خلل ناپذير و پشتيبانان محكمند.

امام صادق در تفسير آيه 70 سوره هود كه در آن آمده، حضرت لوط به قوم سركش و تبهكار خود گفت، «لو أن ّ لى بكم قوّة او آوى الى ركن شديد فرمود: منظور از قوة همان قائم (عج) است و منظور از ركن (پشتيبان محكم) 313 نفر از يارانش هستند.

ح) آن ياوران از عجم هستند.

امام باقر ع فرمود: امام قائم (عج) داراى 313 نفر ياور است كه اين افراد از عجم هستند، برخى از آنها در روز بر روى ابر سوار شده و راه مى روند و به نام و پدر و اوصاف و نسب معروفند .

ط) دست خدا بالاى سر حضرت مهدى (عج) و يارانش است .

اين مطلب از آيه شريفه «ان تنصروالله ينصركم و يثبّت اقدامكم» استفاده مى شود.

ى) 50 نفر از 313 نفر يار مخصوص امام زمان (عج) از زنان هستند.

امام باقر ع مى فرمايد: سوگند به خدا سيصد و اندى نفر مرد مى آيند كه در ميانشان 50 نفر زن هستند، آمدنشان همچون ابرهاى پاييزى است.

ه) ويژگيهاي اخلاقي آنها

قال علي (عليه السلام )

آنها قومي هستند كه با صبر وشكيبائي خود ، بر خدا منت مينهند و جانبازي خود را در حق بزرگ نميشمارند. هنگامي كه حادثه اي روي دهد و زمينه يأس پيش آيد ، ديده هايشان را از برق شمشير جلوه ميدهند ، و به فرمان امامشان به پروردگار خود تقرب ميجويند . آنها همگي شيرهاي ژياني هستند كه از جنگلهاي خود بيرون آمده اند ، اگر اراده كنند كه كوها را از جاي خود بركنند، بي ترديد انجام ميدهند . آنها به حقيقت توحيد خدا راه يافته اند ، براي آنها در دل شب ، از ترس خدا ، ناله هائي است چون ناله مادران داغ پسر ديده . شب زنده داران در دل شب و روزه داران در طول روز هستند . گوئي اخلاق و ادب آنها يكي است . دلهاي آنها بر محبت و شفقت و خير خواهي گرد آمده است ‹ترجمه يوم الاخلاص›كامل سليمان ج 414/1

قال الصادق (عليه السلام)

مرداني هستند كه دلهاي آنا چون قطعه هاي آهن است كه هرگز شك و ترديد در آنه راه ندارد . آنها در اعتقاد خود نسبت به خدا از سنگ سخت تر هستند . اگر به كوها هجوم ببرند ، آنها را از پاي در آورند ، با پرچمهاي خود به هيچ كشوري روي نمي آورند ، مگر اين كه آن را فتح ميكنند . بر فراز اسبهاي نجيب خود ، دست بر زين اسب امام (عليه السلام) ميكشند و تبرك ميجويند . آنها به هنگام نبرد ، پروانه وار شمع وجود امام (عليه السلام) را در ميان گرفته ، محافظت ميكنند . و هرچه حضرتش اراده كند آن را بر مي آورند. مردان شب زنده داري هستند كه شبها نمي خوابند و زمزمه نمازشان چون نغمه زنبورداران از كندو به گوش ميرسد . شبها را با زنده داري سپري ميكنند و بر فراز اسبها خدا را تسبيح ميگويند . آنها در برابر فرمان امامشان ، از بنده مطيع نسبت به مولايش ، مطيع تر هستند ، گوئي دلهاي آنها مشعلي نوراني است و آنها از ترس پروردگار خود نگران هستند... شعار آنها ‹ يا لثارات الحسين› (اي خونخواهان حسيني )است . رعب و وحشت آنها مسافت يك ماه جلوتر از خودشان پيش ميرود و آنها فوج فوج به سوي مولا(ي خود) حركت ميكنند . خداوند به وسيله آنها امام حق را ياري ميفرمايد ‹ترجمه يوم الاخلاص›كامل سليمان ج 1/428

قال علي (عليه السلام)

(و نيز امير المؤمنين (عليه السلام) در ضمن حديث طولاني در وصف بيعت ياران حضرت مهدي (عليه السلام) چنين ميفرمايد:

... با او بيعت ميكنند كه هرگز:

دزدي نكنند،

زنا نكنند،

مسلماني را دشنام ندهند،

خون كسي را به ناحق نريزند،

به آبروي كسي لطمه نزنند،

به خانه كسي هجوم نبرند،

كسي را به ناحق نزنند،

طلا ، نقره ، گندم و جو ذخيره نكنند،

مال يتيم نخورند،

در مورد چيزي كه يقين ندارند ، گواهي ندهند،

مسجدي را خراب نكنند،

مشروب (مست كننده) نخورند،

حرير و خز نپوشيد،

در برابر سيم و زر ، سر فرود نياورند،

راه را بر كسي نبندند،

راه را ناامن نكنند،

گرد همجنس بازي نگردند ،

خوراكي را از گندم و جو انبار نكنند،

به كم قناعت كنند،

طرفدار پاكي باشند،

از پليدي گريزان باشند ،

به نيكي فرمان دهند،

از زشتيها باز دارند،

جامه هاي خشن بپوشند ،

خاك را متكاي خود سازند،

در راه خدا حق جهاد را ادا كنند، و...

(منتخب الاثر) لطف الله صافي /469

خلاصه ياران مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف ) انسانهاي والاتباري هستند كه نمونه آنها در ميان گذشتگان بسيار اندك ، و در ميان آيندگان نادر و كمياب ميباشد . اينان هستند كه بار مسئوليت حكومت واحد جهاني را در سراسر گيتي بر دوش ميكشند و مناديان جهانيان به سوي آيين اسلام و مذهب بر حق تشيع هستند.

 
خوانده شده 621 مرتبه