اتحاد ميوه درختي است كه ريشه آن اخلاق فاضله است

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
اتحاد ميوه درختي است كه ريشه آن اخلاق فاضله است

شيخ محمد عبده:

اتحاد، ميوه درختي است كه تنه ها، شاخه ها و برگهاي مختلفي دارد و ريشه آن همان اخلاق فاضله است و بر مسلمانان فرض است كه خود را به تربيت حقيقي اسلامي بيارايند تا از ثمر آن استفاده كنند .

خوانده شده 1139 مرتبه