وحدت زمانی محقق می شود که در مسیر احترام به عقاید یکدیگر حرکت کنیم

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
وحدت زمانی محقق می شود که در مسیر احترام به عقاید یکدیگر حرکت کنیم

امام موسی صدر:

وحدت انسان ها زمانی محقق می شود که همگان به این اصل واقف بوده و با درک وتفاهم و احترام به حدود و آزادی های دیگری در این مسیر حرکت کنند. نیروهای کارگزار آفرینش در این صورت مددکار و یاور او خواهند بود.

 

ادیان همگی جز این رسالتی نداشتند که راه تشکیل چنین جمع و جماعتی را به انسان بنمایانند. انسان آگاه و مؤمن و تلاشگر دو وظیفه اصلی دارد؛ با عوامل مانع بر سر راه تکامل خود از هر سنخ و قماش بستیزد و در پیمودن مسیر عدل و حق بر دیگری سبقت بگیرد. به یاری مستمندان و رنج دیدگان وستم کشیدگان بشتابد، با زورگویان و مستکبران و ستمگران مبارزه کند.

خوانده شده 632 مرتبه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

احادیث