تابوت آمریکایی و مواد مخدر

امتیاز بدهید
(1 امتیاز)
تابوت آمریکایی و مواد مخدر

روزنامه دنیا چاپ پاکستان مقاله ای را تحت عنوان" تابوت آمریکایی و مواد مخدر "چاپ کرده است که بخشهایی از آن جهت شناخت بیشترارائه می گردد: یک مجله آمریکایی بنامEiR که از دهه نود فعالیت می کند، یک افشاگری خوفناک کرده بود، که بوش پدر رئیس جمهور سابق امریکا، هنگام جنگ ویتنام که رئیس سیاC.I.A سازمان جاسوسی این کشور بود، با کمک مافیای بین المللی مواد مخدر، شکم های نیروهای کشته شده امریکا در جنگ را تخلیه کرده و از مواد مخدر پر می کردند و سپس تابوتها پر از مواد مخدر به امریکا انتقال داده می شدند و بعد از خارج کردن مواد مخدر اجساد را تحویل ورثا می دادند و هنگام جهاد افغانستان علیه شوروی نیز سیا C.I.A مواد مخدر افغانستان وپاکستان را از راه های مختلف به خارج و سرتاسر جهان قاچاق می کرد، که یک خبرنگار آلمانی جزئیات این تجارت کثیف را بر ملا ساخت که این امر باعث سر و صدا گردید، و برخی افراد مورد بازجویی قرار گرفتند و اعتراف کردند و گفتند که صادرکنندگان مواد مخدر، سیاC.I.A سازمان جاسوسی آمریکا و برخی موسسات دیگر مربوط به این سازمان که با نام های مختلف فعالیت می کردند می باشند.یک تاریخ نویس معروفMCCoy  Alfredو همچنین یک پرفسور انگلیسی بنام پیتر دالی سکاتPeter Dale Scottو همچنین یک خبرنگار معروف بنام الکساندر کاک برن گری افشاگری های عجیب در گزارشات کرده و ثابت کرده اند، که ادارت و مؤسسات امریکایی که سیا در رأس آن قرار دارد در قاچاق مواد مخدر از افغانستان دست دارند و هزینه های جنگ آمریکا در افغانستان که به میلیاردها دلار می رسد از طریق قاچاق مواد مخدر تأمین می شوند.چنانچه به جنگ ویتنام اشاره ای شد که امریکاییها با کنار گذاشتن تمامی ارزشهای انسانی، شکم های نیروهای کشته شده خود را تخلیه و پر از مواد مخدر کرده و اجساد پر از مواد مخدر به آمریکا انتقال می دادند، در جنگ کره نیز سیاC.I.A جهت فراهم کردن اسلحه برای جنگ از تجارت مواد مخدر استفاده می کرد و در رابطه با استفاده از اجساد نیروهای آمریکایی جهت قاچاق مواد مخدر در ویتنام، لاری کولینزlarry Collinsیک نویسنده معروف با اسناد و شواهد معتبر ثابت کرده است که جنگ ویتنام و لاؤس با پولهایی که تحت نظارت سیاC.I.A از تجارت مواد مخدر به دست می آمد، تأمین می شدند که ژنرال وانگ پاؤ سی هزار از افراد قبیله خود را تحویل سیا دادند و توسط انان کشت و تولید مواد مخدر صورت می گرفت.گزارش سازمان ملل که درماه نوامبر گذشته منتشر گردید افشاگری عجیب کرده است که تولید تریاک در افغانستان در سال 2017 شصت درصد افزایش داشته است و عوامل این افزایش را نیز ناامنی ها، فساد اداری ، ضعف ادارات حکومت افغانستان عنوان کرده است .قبل از 11 سپتامبر سال 2001 در آخرین سال حکومت طالبان تولید تریاک در افغانستان به 221 تن کاهش یافته بود .ولی گزارش سازمان ملل در سال 2017 در این زمینه نشان  می دهد که تولید تریاک در سال 2017 به 9 هزار تن رسیده است در حالیکه در سال 2016 ، 4800 تن بود. و این امر نشان می دهد که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 وقتی نیروهای آمریکا و ناتو افغانستان را مورد حمله قرار دادند آن هنگام سیاC.I.A تصمیم گرفت که برای تأمین هزینه های جنگ و جاسوسی باید تجارت معروف مواد  مخدر در افغانستان را در دست خود بگیرد و سپس کشت خشخاش را افزایش داد در حالیکه رسانه های مربوط به حکومت آمریکا وسیا C.I.A وانمود کردند که طالبان در دوره خود دست به افزایش کشت و تولید مواد مخدر زدند، یک علت شدت آمریکا علیه طالبان این است که مناطقی که برای تولید تریاک خیلی معروف اند، تحت کنترل طالبان می باشند که مزرعه خشخاش را منهدم می کنند ولی متأسفانه هنوز نیز امریکاییها اینطورالقا می کنند که یک علت بزرگ ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان این است که جوامع آمریکا و غرب را از طالبان و مواد مخدر حفظ کنند و بتوانند مواد مخدر را از بین ببرند، ولی گزارش سازمان ملل دروغ های رسانه های آمریکا و غربی را نقش برآب کرد و پرواضح گفت، که تولید مواد مخدر در دوران طالبان خیلی کاهش یافته بود و داشت به صفر می رسید و نکته خاص گزارش سازمان ملل این است که افزایش تولید تریاک در ولایات شمالی بلخ، جوزجان، بغلان و سرپل صورت گرفته است و این مناطقی می باشند که طالبان در انجا کنترل ندارند.بلکه همه این مناطق تحت کنترل نیروهای آمریکایی و افغان می باشند، این فقط سخن امروز نیست، بلکه شیوه آمریکا وسیا و شرکت بدنام زمانه بلک واتر همیشه این بود که برای تأمین هزینه های سنگین جهت برنامه های مخفی و سیاه خود علاوه بر بودجه های علنی بودجه های غیر علنی نیز دارند که بودجه غیر علنی از درآمد مواد مخدر تأمین می شود و وقتی بحث کشور خسته از جنگ یعنی افغانستان باشد، در آنصورت این کشور در رابطه با مواد مخدر به پرنده طلایی تبدیل می شود.مردم و نیروهای آمریکایی برای ورود به افغانستان نیاز به ویزه ندارند و هیچکدام از قوانین افغانستان به انان اطلاق نمی شود، به همین خاطر بدون هیچ مانع و خوف به مناطق مورد علاقه خود می روند و در کشت و تولید تریاک آزاداند.فولیس ایدوارFollis  Edward یک عامل سازمان اجرای مواد مخدر امریکاAmerican drugg intorcment Agency به رسانه ها پرواضح گفته است که سیا C.I.Aهمیشه از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان چشم پوشی کرده است و همچنین یک سرباز کهنه کار آمریکایی به نام جان ایبتس فورJOHN ABBOTS FORD که مستقیما درجنگ افغانستان شریک بود .اعتراف کرده است که بزرگترین فعالیت و نقش سیا در افغانستان مربوط به تجارت و قاچاق مواد مخدر می باشد.

 

خوانده شده 832 مرتبه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید