نکته هائی درباره حج

امتیاز بدهید
(2 امتیاز)
نکته هائی درباره حج

1. در صحرای عرفات غل و زنجیر دنیا از یک بالت باز می شود و در مشعر از بال دیگرت.

2. چون خانه خدا، وطن اصلی تو است، گفتند نمازت را در خانه تمام بخوانی.

3. در حج باید جلال و جبروت همه شکسته شود، چون آنجا فقط باید یکی دارای جلال و جبروت باشد،  بدون هیچ شریک و رقیب و مانندی.

4. معنای «لبّیک» تو آن است که «خدایا! من هم آخر آمدم.»

5. با صدق و صفا در «صفا» قدم نه و با مروّت و مردانگی به سوی «مروه» قدم بردار، که اگر با صفا و مروّت برگشتی سعی تو مقبول یار افتد.

6. هفت بار به دور کعبه طواف کن تا «دوست» خود را بشناسی و هفت بار به جمرات سنگ بزن تا «دشمن» خود را بشناسی، تا در مابقی عمر در هفت روز هفته از هیچ کدام غافل نشوی.

7. سعی کن در طول حج جستجو در بازار خدا کمتر از جستجویت در بازار ها نباشد.

8. حج جدای از قیامت است و در هر دو سفیدپوشان، سرگردان و واله معبودند.

9. چهار سنگ نمادین در مکبه وجود دارد: 1- خانه خدا سنگی است که طوافش می کنی. 2- حجرالاسود سنگی است که بوسه بر آن می زنی. 3-مقام ابراهیم سنگی است که تماشایش می کنی و پشت آن نماز می گزاری. 4- جمرات سنگی است که آن را هفت بار می زنی.

10. در ادبیات عرب ضرب المثلی است که گفته می شود «فلان ما حج و لکن» -(فلانی قصد عبادت و مکه ننموده لکن قصد تجارت و منافع را نمود.)

11. به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت

     که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی

12. در خلال مناسک حج وقتی را برای شنیدن زمزمه زیبای زمزم قرار ده.

13. طواف خانه دوست، یعنی چون ستاره ای به جمع کهکشان ستاره های عاشق پیوستن.

14. در مقام ابراهیم از خدا بخواه ابراهیم گونه شوی.

15. یادت باشد که تو نیز می توانی چون معمار کعبه « ابراهیم(ع) » معمار مسجدی و خانه ای برای خدا باشی.

16. اسلام در اعمال «حج» است، در کلمات، «قرآن» و در انسان ها «امام».

17. در همه واجبات حج، تنها یک واجب لفظی وجود دارد، آن هم: لبّیک، یعنی: لفظ را کم کن و عمل را بسیار.

18. «مُجرم» بودی «مُحرم شدی»، «مَحرم» شو.

19. در عرفات از خدا معرفت طلب کن.

20. در مشعر از خدا شعور و فهم بیشتر طلب کن.

21. در منی، آرزوهای باطل را رها کن و آرزوهای معنوی و آخرتی داشته باش.

22. حج تفسیری است بر آیه: « إنّ مع العسر یسرا »

23. در حج گاهی گفتند روز بمان (وقوف) و شب حرکت کن (از عرفات به مشعر) و گاهی گفتند شب بمان (در مشعر) و روز حرکت کن (از مشعر به منی) تا بدانی : رسیدن به خدا ، تلاش شبانه روزی می خواهد.

24. گفتند در منی، شیطان بزرگ (جمره عقبی) را بزن تا بدانی بزرگ ترین کمینگاه شیطان، آرزوهای طولانی و باطل توست.

25. در رمی جمرات هم سلاح (سنگ) به دستت دادند هم دشمن (جمرات) را نشانت دادند ، تا همیشه مسلح و دشمن شناس بمانی.

26. یا رب این ذره کمترین را در آسیای طواف خانه ات خرد کن تا گل های وجود شکوفا شود.

27. کعبه در حصار مردمان است ، یعنی برای رسیدن به خانه ی دوست باید از (میان) خلق بگذری!

28. حج تفسیر علمی آیه: «الی الله المصیر» است.

29. ما دل ز غم تو خسته داریم ای دوست

      از غیر تو دیده بسته داریم ای دوست

     گفتی که به دل شکستگان نزدیکم

     ما نیز دل شکسته داریم ای دوست

30. این رکن و حطیم و باب خانه

     در سیر و سلوک شد بهانه

     دل را بنما تو کعبه ی یار

     تا دوست تو را شود خریدار

31. در حج «من» ها، «ما» می شوند تا به «او» برسند.

32. در زیارت خانه خدا ، سلاح جنگ را زمین بگذار و سلاح اندیشه را بردار.

33. آیا تا کنون توجه کرده اید درب خانه خدا شبانه روز بر روی همه بندگان باز است ؟

34. اما حسن مجتبی(ع) 25 سفر با پای پیاده از مدینه به مکه مشرف شدند.

35. حج یافتن تاریخ است در دل جغرافیا.

36. کعبه بنای یادبود توحید است.

37. تاریخ کعبه دو بت شکن دارد: ابراهیم(ع) و امیرالمؤمنین(ع).

      الا ای «مُجرم» «مُحرم» که قصد این حرم کردی

     از این پس کوش تا شاید که م«َحرم» در حرم گردی

خوانده شده 1707 مرتبه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید