جایگاه خانواده در اسلام

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
جایگاه خانواده در اسلام

واجب فراموش شده خانه و خانواده در اسلام از اهمیت بسیار والایی برخوردار است. مهمترین رکن یک خانواده، مادر و زن خانه است. مادر و زن تاثیر بسیار زیادی بر اعضاء خانواده و اجتماع دارند.
زن می تواند یک خانواده و اجتماع بشری را به کمال و رشد معنوی و اخلاقی برساند. از طرفی می تواند خانواده و به تبع آن یک اجتماع را به تباهی و فساد بکشاند.
زن با پوشش خوب و اسلامی می تواند معلم خانواده و جامعه باشد. می تواند با بد پوششی، برهنگی و خود نمایی جسمی و جنسی، خانواده و جامعه را به لبه پرتگاه، هدایت و راهنمایی کند.
یکی از چیزهایی که در جامعه امروزی دیده می شود، ترویج عملی بی حجابی، بد پوششی، برهنگی و ترویج فحشا و منکرات در جامعه است. این امر بعد از فتنه سال گذشته روز به روز در حال فراگیری بیشتر است.
اگر قسمت شود مسیر تهران به بندر عباس را با وسائل نقلیه عمومی مثل: قطار و اتوبوس، مسافرت نمایید، صحنه هایی را خواهید دید که انسان لحظه ای فکر می کند نکند در یک کشور غیر اسلامی، غربی یا اروپایی در حال مسافرت است.
کار از برداشتن روسری و کنار گذاشتن چادر و مانتو گذشته است. اگر مسئولین و حکومت اسلامی، مردم متدین و حوزه های علمیه، برای جلوگیری از این نا هنجاری ها و ترویج حجاب و پشش اسلامی، کاری نکنند و برنامه ای نداشته باشند، با برنامه هایی که دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند، چند وقت دیگر شاهد برهنه بیرون آمدن بعضی از زنان هنجار شکن خواهیم بود.
اگر بی حجابی، بد پوششی و برهنگی، فرهنگ جامعه شد، دیگر تغییر این فرهنگ جا افتاده سخت خواهد بود.
در بحث کنترل جمعیت در سال های گذشته شاهد بودیم که فرهنگ غلط " فرزند کمتر زندگی بهتر" چندین سال از رسانه های تصویری، صوتی، مکتوب و مجازی ترویج شد. بعد از سال ها فهمیدیم اشتباه کردیم، هنوز که هنوز است نتوانستیم این فرهنگ غلط را از ذهن مردم و سطح جامعه خارج کنیم.
پیامد بی حجابی، بد حجابی و برهنگی بسیار مخرب تر از فرهنگ غلط فرزند کمتر زندگی بهتر است.
متحریم، مسئولین دولتی و فرهنگی کشور، بی حجابی و ترویج عملی آن را نمی بیینند? یا خود را در قبال چنین امر مهمی مسئول نمی دانند?
مراجع دینی و حوزه های علمیه، متدینین و خانواده های مذهبی چرا کاری نمی کنند و فریادی نمی زنند?
به نظر می رسد در بعضی از مسائل از جمله حجاب و نحوه پوشش، حکومت اسلامی از قوه قهریه، اگر چه در حد گشت ارشاد، باید استفاده نماید.
تا دیر نشده است باید جلو ناهنجاری بی حجابی، بد پوششی و برهنگی در جمهوری اسلامی ایران، گرفته شود. که اگر چنین نشود طولی نخواهد کشید که دشمن با برنامه هایی که دارد و کمک رسانه ها و طرفداران داخلی خود در ایران اسلامی، این نظام اسلامی را تبدیل به اندلسی دیگر، خواهد نمود.
آن وقت افسوس دردی را دوا نخواهد کرد.
به امید روزی که در نظام اسلامی ایران خبری از بی حجاب برهنه ی هنجار شکن نباشد.

خوانده شده 61 مرتبه