چگونه با نماز و عبادت دچار تکبُّر نشویم؟

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
چگونه با نماز و عبادت دچار تکبُّر نشویم؟

سؤال:

چگونه با نماز و عبادت، تکبر ما را نگیرد؟

 

پاسخ:

هر چه انسان پاکی و سبّوح بودن خدا را بهتر درک کند، آنچه [از پاکی] در خودش می بیند، در مقایسه با او کم می بیند و کم می شمارد.

 

نه اینکه فرض کند کم است؛ بلکه واقعاً احساس می کند که برای او کم است.

چرا؟ چون با کس دیگری مقایسه می کند.

 

[امیرالمؤمنین اهل تقوا را این گونه توصیف می‌کند] «عَظُمَ الْخَالِقُ فِی أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أَعْیُنِهِمْ»

وقتی خالق در نظر کسی عظیم شد، [نماز و] عبادات و اعمالی که انجام می دهد در نزد او کم خواهد شد.

خوانده شده 192 مرتبه