استاد مطهری: وحدت و اخوت اسلامی سخت مورد عنایت و اهتمام شارع مقدس اسلام است

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
استاد مطهری: وحدت و اخوت اسلامی سخت مورد عنایت و اهتمام شارع مقدس اسلام است

استاد مطهری می فرماید: ـ وحدت و اخوت اسلامی سخت مورد عنایت و اهتمام شارع مقدس اسلام است و از اهم مقاصد اسلام محسوب می‌شود؛ چنان که قرآن و سنت و تاریخ اسلام بر آن گواه است. وحدت اسلامی، حصر مذاهب به یک مذهب و یا اخذ مشترکات مذاهب و طرد مفترقات آنها نیست، بلکه متشکل شدن مسلمین در یک صف در برابر دشمنان مشترکشان است. وحدت در جهان‌بینی، در فرهنگ، در سابقة تمدن، در بینش و منش، در معتقدات مذهبی، در پرستش‌ها و نیایش‌ها و در آداب و سنن اجتماعی خوب، می‌تواند از مسلمانان ملت واحد بسازد و قدرتی عظیم جهان ناچار در برابر آنها خضوع نمایند.

خوانده شده 1119 مرتبه