درهاي آسمان، درهاي بهشت

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)

در روايت داريم كه درهاي آسمان در ماه رمضان گشوده است؛يعني رابطه قلبي انسان با خدا در اين ماه آسان تر از هميشه است. در روايت داريم كه درهاي بهشت در ماه رمضان گشوده است؛ يعني به بركت روزه و توجه و خشوعي كه لازمه روزه است، فرصت و توفيق كار نيك براي انسان وجود دارد.

البته فرصت به معناي تحقق آنچه انسان از آن فرصت جستجو مي كند، نسيت؛ اراده و دنبال گيري و خواست و حركت ما را لازم دارد. در هر حال اين فرصت وجود دارد و ما مي توانيم از آن بهره ببريم و استفاده كنيم. (بيانات در ديدار كارگزاران نظام؛ 20-08-1381)

خوانده شده 2213 مرتبه