تلاوت همراه با تأمل

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)

دوستان سعي كنند در همه اوقات - به خصوص در ماه رمضان - تلاوت قرآن را از ياد نبرند. قرآن نبايد از زندگي تان حذف شود. تلاوت قرآن را حتماً داشته باشيد؛ هر چه ممكن است. تلاوت قرآن هم با تأمل و تدبر اثر مي بخشد. تلاوت عجله اي كه همين طور انسان بخواند و برود و معاني را هم نفهمد يا درست نفهمد، مطلوب از تلاوت قرآن نيست؛ نه اين كه بي فايده باشد - بالاخره انسان همين كه توجه دارد اين كلام خداست، نفس اين يك تعلق و يك رشته ارتباطي است و خود همين هم مغتنم است و نبايد كسي را از اين طور قرآن خواندن منع كرد. ليكن تلاوت قرآني كه مطلوب و مرغوب و مأمور به است، نيست.

تلاوت قرآني مطلوب است كه انسان با تدبر بخواند و كلمات الهي را بفهمد، كه به نظر ما مي شود فهميد. اگر انسان لغت عربي را بلد باشد و آنچه را هم كه بلد نيست، به ترجمه مراجعه كند و در همان تدبر كند؛ دوبار، سه بار، پنج بار كه بخواند، انسان فهم و انشراح ذهني نسبت به مضمون آيه پيدا مي كند كه با بيان ديگري حاصل نمي شود؛ بيشتر با تدبر حاصل مي شود؛ اين را تجربه كنيد.

لذا انسان بار اول وقتي مثلاً ده آيه مرتبط به هم را مي خواند، يك احساس و يك انتباه دارد؛ بار دوم، پنجم، دهم كه همين را با توجه مي خواند، انتباه ديگري دارد؛ يعني انسان انشراح ذهن پيدا مي كند. هر چه انسان بيشتر انس و غور پيدا كند، بيشتر مي فهمد؛ و ما به اين احتياج داريم. (بيانات در ديدار اعضاء هيأت دولت؛ 1384/07/17)

خوانده شده 2172 مرتبه