پيام هاي امام خميني خطاب به حجاج

امتیاز بدهید
(1 امتیاز)

 

زمان: بهمن 1349 / 1390

مكان: نجف

موضوع: هشدار به مسلمين جهان در مورد فلسطين و افشاي جنايت هاي ر‍ژيم شاه

مناسبت: برگزاري مراسم حج

مخاطب: زائران بيت الله الحرام

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 26 مهر 1357 / 15 ذي القعده 1398

مكان: پاريس، نوفل لوشاتو

موضوع: مصايب و گرفتاري هاي ملت مسلمان ايران

مناسبت: فرا رسيدن ايام حج

مخاطب: زائران بيت الله الحرام و مسلمين جهان

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 1 آذر 1358 / 2 محرم 1400

مكان: قم

موضوع: سرنوشت جهان اسلام، بسته به انقلاب ايران

مناسبت: مراجعت از سفر حج

مخاطب: افسران نيروهاي سه گانه ارتش پاكستان

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 3 آبان 1358 / 3 ذي الحجه 1399

مكان: قم

موضوع: شكستن بت ها و قدرت هاي بزرگ شيطاني زمان

مناسبت: روز عرفه

مخاطب: مسلمين جهان و حجاج بيت الله الحرام

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 7 مهر 1358 / 7 ذي القعده 1399

مكان: قم

موضوع: شناخت محتواي عبادي، سياسي و اجتماعي حج و وظايف مسلمانان

مناسبت: فرارسيدن ايام حج

مخاطب: مسلمين ايران وجهان

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 21 شهريور 1359 / 2 ذي القعده 1400

مكان: تهران، جماران

موضوع: سياست آمريكا و ايادي آن، ايجاد اختلاف بين ملت هاي اسلامي

مناسبت: فرا رسيدن ايام حج

مخاطب: مسلمين جهان و زائران بيت الله الحرام

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: صبح 16 آبان 1359 / 28 ذي الحجه 1400

مكان: تهران، حسينيه جماران

موضوع: سكوت مسلمين در قبال تجاوزات رژيم بعث عراق عليه ايران

حضار: مسلمانان پاكستان

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 15 شهريور 1360 / 7 ذي القعده 1401

مكان: تهران، جماران

موضوع: تبيين فلسفه و اسرار حج

مناسبت: فرارسيدن ايام حج

مخاطب: مسلمين جهان و زائران بيت الله الحرام

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 17 مهر 1360 / 10 ذي الحجه 1401

مكان: تهران، جماران

موضوع: لزوم بسيج مسلمين جهان براي اعلاي كلمه اسلام

مناسبت: عيد سعيد قربان

مخاطب: ملت ايران، مسلمانان جهان

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 29 شهريور 1361 / 2 ذي الحجه 1402

مكان: تهران، جماران

موضوع: بيان مصايب مسلمين و فاجعه توسعه سياست هاي سازشكارانه سران عرب با رژيم صهيونيستي

مناسبت: عيد سعيد قربان

مخاطب: مسلمانان جهان و حجاج بيت الله الحرام

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 12 شهريور 1362 / 25 ذي القعده 1403

مكان: تهران، جماران

موضوع: حج ابراهيمي: تذكرات و توصيه ها به زائران خانه خدا

مخاطب: مسلمانان ايران و جهان، خصوصا زائران بيت الله

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 4 شهريور 1363 / 28 ذي القعده 1404

مكان: تهران، جماران

موضوع: فلسفه حج و رسالت حجاج در كنگره عظيم عبادي – سياسي حج

مناسبت: در آستانه عيد سعيد قربان

مخاطب: مسلمين ايران و جهان: حجاج بيت الله الحرام

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 25 مرداد 1364 / 28 ذي القعده 1405

مكان: تهران، جماران

موضوع: پبام اخلاقي، سياسي و عبادي به حجاج

مخاطب: زائران بيت الله، مسلمين ايران وجهان

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 16 مرداد 1365 / 1 ذي الحجه 1406

مكان: تهران، جماران

موضوع: مهجوريت حج ابراهيمي – برائت از مشركان در كنگره عظيم حج

مخاطب: ملت مسلمان ايران و جهان و زائران بيت الله الحرام

دانلود كنيد

******************************************************************************

زمان: 6 مرداد 1366 / 1 ذي الحجه 1407

مكان: تهران، جماران

موضوع: برائت از مشركان و تبيين وظايف مسلمين و مشكلات جهان اسلام

مخاطب: مسلمين ايران و جهان و زائران بيت الله الحرام

مناسبت: برگزاري مناسك عظيم حج

دانلود كنيد

خوانده شده 4462 مرتبه