پيام هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي به كنگره عظيم حج

امتیاز بدهید
(4 امتیاز)

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1368/4/14)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1369/4/7)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1370/3/26)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1371/3/13)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1372/2/28)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1373/2/25)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1374/2/14)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1375/2/4)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1376/1/21)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1377/1/12)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1377/12/28)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1378/12/23)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1379/12/12)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1380/12/1)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1381/11/18)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1382/11)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1383/10/29)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1384/10)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1385/10/3)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1386/9/24)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1387/9/13)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1388/8/30)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1389/8/17)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1390/8/5)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1391/6/30)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1392/7/29)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1393/7/8)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1394/6/27)

دانلود كنيد

پيام به مناسب فاجعه منا (1394/7/2)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1395/6/12)

دانلود كنيد

پيام به حجاج بيت الله الحرام (1396/6/7)

دانلود كنيد

پیام به حجاج بیت الله الحرام (28/5/1397)

دانلود كنيد

پیام به حجاج بیت الله الحرام (14/5/1398)

دانلود كنيد

 

خوانده شده 3957 مرتبه
مطالب بیشتر از این مجموعه: « پيام هاي امام خميني خطاب به حجاج