عكس گرفتن حرام است!

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)

يكي از حجاج خانه خدا براي روحاني كاروان خود، داستان جالبي نقل كرد و گفت : در حال عكس گرفتن از خانه خدا بودم. يك مامور سعودي جلوي من سبز شد و مانع اين كار شد.

گفتم براي چه؟ گفت: عكس گرفتن شرك است.

به او گفتم: اگر شرك است، پس چرا عكس ملك عبداله را روي پول هايتان چاپ كرده ايد؟ ساكت ماند.

ادامه دادم: ما كه وارد فرودگاه جده شديم، عكس ملك عبد اله را ديديم كه آويزان بود. اگر شرك باشد، بايد آن عكس را برداريد.

گفت: جدال نكن و عكس نگير، چون ممنوع است.

اين پاسخ، يعني او جوابي براي گفتن نداشت و مي خواست به نوعي طفره برود.

از اين گفتگو واقعاً خوشحال شدم كه ما شيعه ها چقدر عقايدمان محكم و چقدر عقايد وهابي ها، سست و بي اساس است.

خوانده شده 2212 مرتبه
مطالب بیشتر از این مجموعه: « توسل چرا به بت سجده مي كنيد؟!! »

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید