وحدت می تواند قدرتی عظیم به وجود آورد که قدرت های بزرگ جهان در برابر آن خضوع کنند

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
وحدت می تواند قدرتی عظیم به وجود آورد که قدرت های بزرگ جهان در برابر آن خضوع کنند

بی تردید، شهید مطهری یکی از این چهره ها و از شیفتگان وحدت اسلامی است.
 
این متفکر بزرگ، راه نجات و سعادت جوامع اسلامی را در وحدت دانسته، می گوید: «وحدت در جهان بینی، در فرهنگ، در سابقه تمدن، در بینش و منش، در معتقدات مذهبی، در پرستش ها و نیایش ها، و در آداب و سنن اجتماعی، به خوبی می تواند از مسلمین امت واحد بسازد و قدرتی عظیم به وجود آورد که قدرت های عظیم جهانی ناچار در برابر آن خضوع نمایند».

خوانده شده 1051 مرتبه