شب سیزدهم ماه

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)

این شب، نخستین شب از لیالى بیض (یعنى شب هاى روشن) است که انجام سه عمل در آن وارد شده است:

1ـ غسل.(1)

2ـ چهار رکعت نماز (هر دو رکعت به یک سلام) که در هر رکعت یک مرتبه حمد و بیست و پنج مرتبه سوره توحید را بخواند.(2)

3ـ دو رکعت نماز که در شب سیزدهم ماه رجب و شعبان نیز خوانده مى شود; در هر رکعت، بعد از سوره حمد سوره هاى یس، ملک، و توحید را بخواند.(3)

4ـ خواندن دعاى «مجیر» در شب هاى سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم که در بخش دعاهاى معروف (صفحه 131) گذشت.

________________________________________

1. زاد المعاد، صفحه 142.

2. مصباح کفعمى، صفحه 563.

3. زاد المعاد، صفحه 178.

خوانده شده 2305 مرتبه
مطالب بیشتر از این مجموعه: « روز اوّل ماه شب چهاردهم »