شب چهاردهم

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)

در این شب، چهار رکعت نماز مى خواند (هر دو رکعت به یک سلام)، به صورتى که در شب سیزدهم گذشت.(1)

________________________________________

1. همان مدرک، صفحه 179.

خوانده شده 2350 مرتبه
مطالب بیشتر از این مجموعه: « شب سیزدهم ماه شب پانزدهم »